Логопедична корекція

Головним завданням діяльності  вчителя – логопеда в Центрі є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з дітьми з інвалідністю, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

Напрямки роботи  вчителя – логопеда:

  Діагностичний напрямок – складовачастина комплексного вивчення дитини(вивчення анамнезу,історії розвитку,причин порушень у дитини,бесіда з батьками,спостереження за дитиною,обстеження мовлення).Висновки логопедичного обстеження обов’язково співвідносяться з психологічними, лікарськими, педагогічними спостереженнями.

  Корекційний  напрямок– система корекційного впливу на мовну та навчально-пізнавальну діяльність дитини із мовленнєвими вадами. В залежності від структури мовного дефекту та ступеня його прояву будується змістовний напрямок корекційної роботи.

  Аналітичний напрямок передбачає аналіз впливу корекційної роботи на мовленнєвий розвиток вчителя – логопеда та його оцінку, забезпечення взаємодії між фахівцями.

 IMG_0124

Основні завдання логопедичної допомоги:

 • усунення різних порушень усного і писемного мовлення;
 • запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку дітей;
 • пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків;
 • розробка методичних рекомендацій, консультації для педагогів та батьків, щодо попередження та подолання вад мовлення у дітей;
 • самоосвіта;
 • оснащеність логопедичного кабінету.

                IMG_5578

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя – логопеда:

 • виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;
 • готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;
 • працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 • відшліфовує артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
 • ставить звук (різними прийомами та методами);
 • закріплює поставлений звук у складах; автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв’язній мові;
 • проводить диференціацію звуків; відпрацьовує граматичні форми.

         Форма роботи – індивідуальні логопедичні заняття.

  Успішність розумового виховання дітей залежить від кола інтересів батьків, їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями слід пояснювати, що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи.

      Форми взаємодії з батьками – батьківські збори. На зборах вчителя – логопеда знайомить батьків  з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі; індивідуальні консультації вчителя – логопеда, в ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних процесів дитини; домашні логопедичні завдання.