Логопедична корекція

Головним завданням діяльності  вчителя – логопеда в Центрі є планування і здійснення навчально-корекційної роботи з дітьми з інвалідністю, які мають недоліки мовленнєвого розвитку.

Напрямки роботи  вчителя – логопеда:

  Діагностичний напрямок – складовачастина комплексного вивчення дитини(вивчення анамнезу,історії розвитку,причин порушень у дитини, бесіда з батьками,спостереження за дитиною,обстеження мовлення).Висновки логопедичного обстеження обов’язково співвідносяться з психологічними, лікарськими, педагогічними спостереженнями.

  Корекційний  напрямок– система корекційного впливу на мовну та навчально-пізнавальну діяльність дитини із мовленнєвими вадами. В залежності від структури мовного дефекту та ступеня його прояву будується змістовний напрямок корекційної роботи.

  Аналітичний напрямок передбачає аналіз впливу корекційної роботи на мовленнєвий розвиток вчителя – логопеда та його оцінку, забезпечення взаємодії між фахівцями.

   Основні завдання логопедичної допомоги:

 1. усунення різних порушень усного і писемного мовлення;
 2. запобігання різним відхиленням мовленнєвого розвитку дітей;
 3. пропаганда логопедичних знань серед педагогів та батьків;
 4. розробка методичних рекомендацій, консультації для педагогів та батьків, щодо попередження та подолання вад мовлення у дітей;
 5. самоосвіта;
 6. оснащеність логопедичного кабінету.               

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя – логопеда:

 1. виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;
 2. готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;
 3. працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;
 4. відшліфовує артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;
 5. ставить звук (різними прийомами та методами);
 6. закріплює поставлений звук у складах; автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв’язній мові;
 7. проводить диференціацію звуків; відпрацьовує граматичні форми.

         Форма роботи – індивідуальні логопедичні заняття

 Успішність розумового виховання дітей залежить від кола інтересів батьків, їхнього світогляду, від характеру спілкування з дитиною. Батькам дітей із мовними порушеннями слід пояснювати, що участь родини у корекційних заходах вважається одним із факторів ефективної розвиваючої роботи.

  Форми взаємодії з батьками – батьківські збори. На зборах вчителя – логопеда знайомить батьків  з досягненнями дітей та труднощами у корекційному процесі; індивідуальні консультації вчителя – логопеда, в ході яких батькам надаються індивідуальні поради щодо поліпшення мови або розвитку пізнавальних процесів дитини; домашні логопедичні завдання.

 

https://www.facebook.com/100011328422984/videos/pcb.1280023079051961/1279989225722013 

https://www.facebook.com/100011328422984/videos/pcb.1280023079051961/1279989119055357