Відділення медичної реабілітації та  медичного спостереження

         

Напрямок медичної реабілітації та  медичного спостереження :   

      Медичне спостереження – система заходів лікувально-профілактичного характеру, спрямованих на корекцію та відновлення фізичного, розумового потенціалу дітей з нвалідністю з метою повернення їх до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство адекватно їх здібностям та фізичним можливостям.  

  1. медичний огляд;
  2. тестування (неврологічне, педіатричне, психотерапевтичне, офтальмологічне, обстеження фахівця з фізичної реабілітації);
  3. постійний нагляд, контроль та рекомендації;
  4. здійснення санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних та профілактичних заходів;
  5. здійснення санітарно-просвітницької роботи.

 Одним із структурних підрозділів Центру є відділення медичної реабілітації та  медичного спостереження. Основна мета роботи всіх медичних працівників – відновлення повного або часткового фізичного та психічного здоров’я дітей  та осіб з інвалідністю, дітей групи ризику.

           Застосування ефективних реабілітаційних методик, великий досвід роботи фахівців, сучасне реабілітаційне обладнання забезпечують Центру одне з передових місць серед реабілітаційних закладів у Сумській області та на Україні в цілому.

        Основні напрямки реабілітації: захворювання нервової системи, затримка психічного розвитку, захворювання опорно-рухового апарату.

         До того ж, у Центрі створені умови для реабілітації і оздоровлення дітей та осіб з інвалідністю з супутньою ендокринологічною, кардіологічною, офтальмологічною, бронхо-легеневою та ЛОР – патологією, порушенням слуху, обміну речовин.

        У відділенні працюють лікарі-неврологи дитячі, ортопеди-травматологи дитячі, педіатр, психіатр, офтальмолог, рефлексотерапевт, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини.

        За результатами обстежень, огляду дітей членами реабілітаційної комісії Центру у відділенні забезпечено надання медичних послуг:

            Масаж

(класичний, сегментарно-рефлекторний, точковий, апаратний, аромомасаж, гідромасаж).IMG_2755 1

 Лікувальний масаж застосовується з метою укріплення паретичних м’язів, покращення в них кровообігу, обмінних процесів, відновлення порушених рухових функцій. Фахівцями Центру широко використовуються прийоми прогладжування, розтирання, розминання, вібрації та пасивні рухи.IMG_2755 1IMG_2747 1IMG_2747 1IMG_2747 1

         Лікувальна фізкультура

(лікувальна гімнастика, Войта-терапія, Бобат-терапія, метод динамічної пропріоцептивної корекції з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою „Гравістат”, апарат еквівалентної ходьби „Параподіум”, профілактора Євмінова). IMG_2747 1

           Основним засобом лікувальної гімнастики є спеціально підібрані вправи, індивідуально для кожного пацієнта. Вправи для пацієнта підбираються відповідно до короткотермінових та довготермінових завдань реабілітаційного процесу. Лікувальна гімнастика потребує активної участі хворого в процесі лікування, починаючи з зосередження уваги при виконанні пасивних дій до самостійного виконання складних рухів, дій та прояву ініціативи. Дуже важливим при виконанні вправ є правильно підібрати вихідне положення, воно має сприяти як змога ефективнішому виконанню вправи. При плануванні вправ фахівці враховують вигідний напрям руху, його амплітуду, швидкість, характер виконуваного руху та частини тіла, які будуть задіяні у виконанні цієї вправи. Проводяться заняття з лікувальної гімнастики 5 разів на тиждень, тривалістю по 30-35 хвилин. Використовуються наступні види вправ: пасивні, активні з допомогою, рефлекторні та активні.IMG_6176

        Реабілітація за методом Бобата: неправильна постава, пов’язана з неврологічними порушеннями, може бути відкорегована шляхом нормалізації м’язового тонусу. Виходячи з положення, найбільш зручного для кожного пацієнта, для нього формуються нові рухові паттерни. Нові рухи напрацьовують та стимулюють за допомогою ретельно відібраних, мобілізуючих пацієнта, рухових імпульсів. Ритмічні повторення визначеного руху на протязі тривалого часу призводять до закріплення нових рухів та можливості адаптації пацієнта до рухового самоконтролю.

          Реабілітація за методом Войти: метод реабілітації ґрунтується на стимуляції та використанні рефлекторних рухів в цілях закріплення правильних рефлекторних чи рухових паттернів. Використовуються скорочення м’язів різних груп, що відповідають за здійснення рефлексів рачкування на кувиркання. В цьому випадку використовуються діагональні, протилежно спрямовані рухи. Засобом стимуляції відповідних груп м’язів, ті з них, в яких порушена функція, інтегруються в роботу нормальних м’язових груп. Таким чином створюються рухові паттерни для центральної нервової системи, в ініціації яких приймає участь багато різних рецепторів всього рухового апарату.

       Динамічний Параподіум застосовується для вертикалізації дітей-інвалідів, сприяє розвитку рівноваги, пересуванню в вертикальному положенні, формує крокові рухи та удосконалює функції ходи.

        Профілактор Євмінова застосовується для лікування дефектів опорно-рухового апарату (сколіозів, кифозів, порушення осанки).

Механотерапія

 (від греч.mechane — машина і терапія )

метод лікування, що полягає у виконанні фізичних вправ на апаратах, спеціально сконструйованих для розвитку рухів в окремих суглобах. Використання апаратів різних систем обгрунтоване біомеханікою рухів в суглобах. При механотерапії рухи строго локалізовані стосовно того або іншого суглоба або групи м’язів. Апарати забезпечені опором (вантажем), збільшуючи або зменшуючи яке, змінюють навантаження на суглоб. За допомогою особливих пристроїв можна змінювати швидкість ритмічно вироблюваних рухів. Проведення вправ характеризується автоматизованностю рухів, при цьому виключається координуючий вплив центральної нервової системи. Метод механотерапії застосовується в лікувальній фізкультурі переважно як додаткова дія на окремі ділянки опорно-рухової системи.

        Нейро-ортопедична корекція

(лікування положенням, ортезування, виготовлення ортопедичного взуття, устілок тощо).IMG_5912

      Офтальмологічна корекція.

5.1. Методика по В.В. Коваленко, яка застосовується для лікування порушень зору (розладів акомодації).

5.2. Робота на апараті “Синоптофор”, який призначений для діагностики і лікуванні косоокості.

 Фізіотерапія

(електролікування, лазеротерапія, парафін-озокеритові аплікації, саунотерапія, водолікування, фітотерапія, ароматерапія).

        У Центрі функціонує кабінет фізіотерапії, який обладнаний сучасною багатофункціональною апаратурою. Наявна апаратура дозволяє відпускати процедури як у кабінеті, так і безпосередньо у палаті. В тому числі з допомогою приладу “Радіус 01 Інтер СМ” можна отримати наступні електропроцедури: елестростимуляцію, електросон, інтерференцтерапію, медикаментозний електрофорез, ампліпульстерапію, флюктуоризацію, діадінамотерапію. Нові методики лікування сприяють покращенню кровообігу та обмінних процесів у тканинах,  зменшенню контрактур та атрофій.  

Перевагою фізіотерапії є те, що: розширюється діапазон лікувальних методів впливу;

не виникає алергії та побічних реакцій;

безболісні процедури;

тривалий термін ремісії.

Фітотерапіяце лікування, засноване на використанні лікарських рослин у вигляді настоїв, чаїв та відварів. В Центрі застосовується фітотерапія у вигляді приймання фіто чаїв.

          Застосування засобів аромотерапії в Центрі дозволяє підтримувати гарний настрій у дітей, в яких переважають процеси збудження, що обумовлює швидке формування рефлексів. Тому у дітей краще і швидше розвивається ренакція на реабілітаційні процедури при невисоких дозах та менш тривалому курсі лікування.

        Рефлексотерапія

(голкорефлексотерапія, акупресура, точковий масаж).

       Рефлексотерапія являє собою замкнуту систему стимулюючого впливу, діючого на рефлекторні зони нервової системи дитячого організму.При цьому в рецепторах нервових закінчень виникають імпульси, які миттєво передаються в нервовий центр головного мозку. Він аналізує їх, робить висновки та надсилає до враженого органу свої імпульси, направлені на відновлення хворої дільниці.

Гідрокінезотерапія

  Загальна площа басейну – 30 м². Глибина – від 30 до 150 см. Для дітей молодшого віку є мілководна зона (глибина 60 см). Температура води 30°С. Для дезінфекції води застосовується хлорування та проточне ультрафіолетове опромінювання, що дозволяє знизити концентрацію хлору у воді.

       Басейн обладнано сучасним реабілітаційним устаткуванням: гідромасаж, перлинні ванни, підводна течія, водяна пушка, «кобра». Заняття у басейні проводять досвідчені медичні працівники та фахівці з фізичної реабілітації під керівництвом лікаря з лікувальної фізкультури та спортивної медицини.

           Заняття за показаннями проводяться індивідуальні та групові. Застосовуються фізичні вправи у воді, навчання плаванню, плавання із застосуванням кіл, ігри у воді з предметами.

         Комплексна гідростатична дія води, фізичні вправи, температурний фактор дозволяють досягти кращих результатів у відновленні рухової активності дітей  та осіб з інвалідністю з фізичними вадами.

         Фізичне навантаження у воді нормалізує роботу м’язевої, нервової, серцево-судинної, дихальної системи, опорно-рухового апарату, створює почуття стабільності, забезпечує психотерапевтичний вплив на організм. Плавання також є прекрасним засобом профілактики та виправлення порушень    постави, сколіозів, плоскостопості.

      Психологами встановлено, що заняття плаванням розвивають такі риси особистості, як цілеспрямованість, наполегливість, самостійність, рішучість, сміливість, дисциплінованість.

         Дитині необхідно мати наступні гігієнічні засоби: індивідуальний купальний костюм (для дітей до 5 років та для дітей з порушенням функції тазових органів і з затримкою психічного розвитку обов’язкова наявність непромокаючих трусиків), гумову шапочку, гумове взуття, мило, мочалку, рушник.

        У приміщенні басейну обладнано сауну та масажний кабінет.

    Саунотерапія

  Сприяє розслабленню м’язів, збільшенню їх еластичності, відновленню працездатності стомлених м’язів. Відвідування сауни приводить до підвищення стійкості організму до впливу несприятливих факторів зовнішнього середовища. У дітей покращується кровопостачання шкіри і підшкірної клітковини, м’язів і суглобів, активізуються процеси кровообігу по великому та малому колах кровообігу, нормалізується артеріальний тиск (низький – підвищується, а підвищений – знижується), підвищується обмін речовин та покращується виведення продуктів обміну шляхом підсилення потовиділення. До того ж, зменшується емоційна активність та нервова напруга дітей  з інвалідністю.

 Лазеротерапія 

    – це унікальна технологія, яка полягає в цілеспрямованому впливі світлового пучка на тканини, має сильний біостимулюючий вплив, який є досить вагомим чинником для загоєння та відновлення тканин.

       Процедура лазеротерапії безболісна, безпечна, не займає багато часу. Лазеротерапія є одним із самих продуктивних методів лікування і профілактики широкого кола захворювань. Показання до лазеротерапії: захворювання опорно-рухового апарату), ураження нервової системи (радикуліти, неврити, невралгії), захворювання шкіри (нейродерміт, екзема, псоріаз, алергічні дерматити, герпес, трофічні виразки), вегето-судинна дистонія, захворювання бронхолегеневої системи, шлунково-кишкового тракту.

Унікальна методика

       DSCN8606 Сумський обласний центр комплексної  реабілітації дітей та осіб з інвалідністю– єдина реабілітаційна установа для дітей-інвалідів системи соціального захисту, де застосовується, з метою відновлення фізичних та психічних функцій, лікувальна верхова їзда (іпотерапія).

       Заняття з іпотерапії проводяться у спеціально обладнаному критому манежі з м’яким покриттям (у літній період – на відкритому манежі). Для безпечної посадки дітей на коня обладнано пандус. За необхідністю, використовується спеціальне спорядження для коня (сідла, стремена, пристосування з поручнями для їзди без сідла тощо). Заняття проводяться бригадою у складі іпотерапевта, який має спеціальну підготовку, і двох помічників.

       Багатогранність впливу, сполучення фізіологічного та позитивного психотерапевтичного ефекту від спілкування хворої дитини з конем визначають унікальність іпотерапії.

        Лікувальна верхова їзда здійснює особливий біомеханічний вплив на організм людини. Складні рухи м’язів спини коня мають масажуючий і розігріваючий вплив на м’язи ніг вершника і органи малого тазу, посилюють кровообіг у спастичних м’язах ніг вершника. Для того, щоб підтримувати правильну посадку під час руху, вершник повинен утримувати рівновагу, координувати і синхронізувати свої рухи.

DSCN8595

       Сидячи верхи на коні, дитина підкорює собі коня, навчається управляти ним, зіставляти свої дії і подальшу реакцію тварини. Дитина вчиться довіряти коню, доглядати за ним. Лікувальна верхова їзда кардинально підвищує самооцінку і впевненість у своїх силах. Позитивний емоційний настрій сприяє відновленню активності, поліпшенню загального стану дітей.                                             

  Впровадження  в практику роботи Центру сучасного методу реабілітації – підвісна терапія

Для удосконалення, систематизації напрямку діяльності установи щодо надання реабілітаційних послуг відповідній категорії дітей запроваджена нова реабілітаційна послуга-універсальна кабіна для підвісної терапії (УКПТ).

Універсальна кабіна для підвісної терапії, далі (УКПТ) – є важливим елементом Універсального кабінету для відновного лікування. Вона призначена для проведення індивідуальної кінезотерапії. Підвісна терапія-це спеціальна підвісна система навантаження опорно-рухового апарату для відновлення амплітуди нормалізації тонусу м’язів та збільшення їхньої сили, покращення балансу та розвитку координації рухів. В клітці можна використовувати повне підвішування, активні вправи з дозованим опором, а також активні вправи з підтримкою та використанням системи блоків і вантажів, еластичних шнурів.

         УКПТ може використовуватись з системою блоків і підвісок з використанням реабілітаційної кушетки (для не ходячих дітей та осіб з інвалідністю) та системою динамічної підтримки в клітці «Павук» з використанням поясу і еластичних шнурів.

         За допомогою унікального методу підвісної та блокової терапії (кінетотерапії) можна розвантажити м’язи, наблизившись до стану невагомості, а за потребою ефективно навантажити їх. Підвісна терапія сприяє зміцненню м’язів та є ефективною навіть у тих випадках, коли пацієнт не може самостійно пересуватись у просторі. Такого ефекту досягають, застосовуючи систему підвісів, під час чого пацієнт може рухатись без страху падіння. За допомогою системи підвісів можна максимально розвантажити і розслабити різні групи м’язів і цим значно зменшити больовий синдром.

         Кабіна призначена для осіб з атрофією м’язів і з ослабленням м’язового тонусу, з обмеженням рухливості суглобів, а також з паралічами і парезами м’язів.

Підвісна терапія – це комплекс діагностики, тренування м’язів, активного лікування і реабілітації пацієнтів самих різних м’язово-фасціальних, скелетних порушень. Підвісна терапія знижує вагу кінцівок, і тим самим полегшує виконання цілого ряду вправ. А це дає можливість подолати обмеження рухливості, наприклад, обумовлене гіпотрофією, грубим парезом м’язів кінцівок або болем.

Цілі і завдання впровадження відповідної методики:

– з запровадженням нової методики протягом календарного року до 150 дітей та осіб з інвалідністю отримають реабілітаційну послугу за відповідною технологією;

– для покращення стану здоров’я додатково отримують послугу до 100 Осіб з  інвалідністю;

– матеріальна підтримка сімей – послуга безкоштовна ( дана методика є іноваційною, лише розпочала застосовуватись в реабілітаційних центрах);

– систематизація заходів щодо розроблення індивідуальних планів реабілітації окремо на кожну дитину;

– отримання  фізичної реабілітації дітьми та особами з інвалідністю, в яких відсутня самостійна хода, з відповідним відчуттям можливості самостійного пересування та можливості здійснювати самостійні рухи;

– відновлення повного обсягу руху в заданому суглобі( застосовуються обважнювачі для посилення м’язової сили і нарощування м’язової маси пацієнта);

– підвісна терапія відновлює рухи, збільшує м’язеву силу, покращує нервово-м’язеву взаємодію, стимулює пропріорецепцію, знижує тертя в тканинах.

– в підвішеному положенні розвантажуються м’язи тіла і наближаються до стану невагомості;

– забезпечення доступності до висококваліфікованих заходів з реабілітації дітей та осіб з інвалідністю;

– забезпечення індивідуального підходу до відповідної категорії Осіб;

– формування системи реабілітації на основі новітніх технологій світового рівня.

    Лікарі відділення

DSC01605 

Євтушенко Олександр Дмитрович – заступник директора з медичної частини, лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи за фахом – 35 років. Є головою реабілітаційної комісії Центру. Працює у Центрі з 2008 року. У 2010 році підвищив свою кваліфікацію у Ніжинських лабораторіях скануючих  пристроїв (володіє методикою лазеротерапії)

Стеценко Надія Миколаївналікар вищої кваліфікаційної категоріїх з лікувальної фізкультури та спортивної медицини першої кваліфікаційної категорії. Володіє сучасними методиками масажу, лікувальної фізкультури, нетрадиційної медицини.

 Костюкова Олена Вікторівна – лікар-ортопед-травматолог дитячий вищої кваліфікаційної категорії. Працює лікаоем ортопедом-травматологом дитячим ортопедно-травматологічного  відділення Сумської обласної дитячої клінічної лікарні.

 Поплавський В’ячеслав Анатолійович  – лікар ортопед-травматолог дитячий першої кваліфікаційної категорії. Працює лікарем-ортопедом протезно-ортопедичного цеху Полтавського КЕПОП.

Коваленко Лідія Василівна лікар-невролог дитячий вищої кваліфікаційної категорії. Працює лікарем-неврологом дитячим дитячої поліклініки №2 Комунального некомерційного підприємства  “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” Сумської міської ради.

Соколова Тетяна Валентинівналікар-рефлексотерапевт вищої кваліфікаційної категорії. 

Річкаль Лідія Валентинівна – лікар-фізіотерапевт вищої кваліфікаційної категорії. Працює лікарем-фізіотерапевтом Сумського обласного наркологічного диспансеру.

Деревянко Юлія Олегівна лікар-психіатр дитячий. Працює лікарем-психіатром дитячим  диспансерного відділеня Сумського обласного наркологічного диспансеру.

Одінцова Оксана Анатоліївна лікар-невролог дитячий вищої кваліфікаційної категорії. Працює лікарем-неврологом дитячим консультативно діагностично віділення №1 Комунального некомерційного підприємства  “Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” Сумської міської ради.