Сучасні інформаційні технології

   Центр має кабінет інформатики, який оснащений 3 новими, персональними комп’ютерами. Ці комп’ютери укомплектовані на сучасному рівні, мають процесор Celeron та  облаштовано спеціальними ергономічними клавіатурами (зі збільшеними клавішами та зручним їх розташуванням). За допомогою відповідної сучасної техніки діти з інвалідністю краще засвоюють навички роботи з ПК, розвивають дрібну моторику, пам’ять, увагу, логічне мислення. Діти з ДЦП отримали більше можливостей опанувати сучасні комп’ютерні технології та, маючи зручну клавіатуру, працювати самостійно та на більш високому рівні. Кабінет використовується для проведення індивідуальних занять з курсу «Інформатика».

Метою вивчення даного курсу є ознайомлення дітей з інвалідністю із можливостями комп’ютера:

 1. забезпечення опанування основних навичок роботи з ним,
 2. розвитку логічного мислення, комп’ютерної підтримки знань та навичок,
 3. набутих на інших заняттях.

       У реабілітаційному процесі використовуються насамперед, розвиваючі і навчальні комп’ютерні ігри, як один із методів корекції інтелектуальних, рухових і мовних дефектів, профорієнтації.

Основною метою застосування комп’ютерних ігор :

 1. стимуляція інтелектуальної діяльності дитини,
 2. формування і вдосконалення її психічних функцій,
 3.  для розвитку і швидкості реакції дитини,
 4. проведення логопедичних і дефектологічних занять сучасного рівня.

 Заняття з інформатики проводяться за кількома напрямками: 

 1. сенсорний розвиток дітей молодшого віку (уявлення про форму, розмір, колір);
 2.  підготовка дітей до школи, 
 3. формування математичних уявлень дитини,
 4. знань про навколишній світ; 
 5. заняття з основ інформатики,
 6. вивчення будови комп’ютера,
 7. основ роботи у операційній системі Windows 7; 
 8. заняття для підтримки шкільного курсу,
 9. академічних знань з математики, мови, природи;
 10.  заняття з допрофесійної підготовки підлітків, 

освоєння методики 10-пальцевого методу друку на клавіатурі.         

Мета та завдання корекційно-розвиваючих занять з інформатики. 

Мета: забезпечення сприймання  дітьми нового виду діяльності, як звичного, засобом комп’ютерно – ігрового комплексу; формування  у молодших школярів первинних уявлень  про комп’ютер, як освітній ресурс;  розвиток інтелектуальних здібностей  та  пізнавальних процесів; виховання  мотиваційної спрямованості до пізнання.

           Завдання:

1.Розвиток комп’ютерних умінь:

 1. Знайомство  дітей з комп’ютером, як із сучасним інструментом для обробки інформації (призначення та обладнання комп’ютера);
 2. Знайомство  дітей з правилами  безпечної роботи на комп’ютері;
 3. Формування початкових навичок роботи на комп’ютері;
 4. Розвиток  умінь розуміти інтерфейс ігрових програм;
 5. Розвиток  дрібної  моторики та просторового мислення.

2.Інтелектуально – пізнавальний  розвиток:

 1. Формування умінь  усвідомлювати мету;
 2. Формування умінь обирати систему дій для досягнення мети;
 3. Формування  у дітей здібностей до розуміння та вирішення інтелектуальних задач;
 4. Розвиток вищих психічних процесів:сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення;
 5. Розвиток асоціативного, образного, просторового, словесно – логічного мислення;
 6. Розвиток сенсомоторних здібностей;
 7. Поповнення математичних знань та умінь;
 8. Поповнення  словникового запасу та розвиток мовлення;
 9. Розширення уявлень про оточуючий світ.

Розвиток творчості:

 1. -Розвиток графічних навичок;
 2. -Розвиток  художніх здібностей;
 3. -Розвиток творчих здібностей.

Принципи  корекційно-розвиваючої роботи та навчання:                

1.Доступність.

Тема заняття подається в простій доступній для дітей цього віку формі, з використанням дидактичного матеріалу.

 2.Наочність.

 1. Спеціальне оснащення кабінету: посібники, яскраві коврики для мишки;
 2. Різноманітний дидактичний матеріал для занять;
 3. Комп’ютерні програми для занять ( з використанням яскравих ілюстрацій, анімацій, звукових ефектів).

 

 

 

 

 

Програмне забезпечення для корекційно-розвиваючих та навчальних занять з інформатики

Курс «Сходинки до інформатики» є пропедевтичним і призначений для дітей молодшого шкільного віку. Вивчаючи його, діти оволодівають основними навичками роботи з комп’ютером, отримують уяву про його можливості, навчаються використовувати комп’ютер для складання текстів та малювання, знайомляться з поняттям алгоритму, працюючи з навчальними комп’ютерними програмами закріплюють знання та навички, набуті при вивченні інших предметів, розвивають логічне мислення, пам’ять, увагу, просторову уяву та творчі здібності. Курс «Інформатика» є логічним продовженням курсу «Сходинки до інформатики». Вивчаючи цей курс діти продовжують оволодівати основними навичками роботи з комп’ютером, ознайомлюватися з його можливостями, навчаються створювати складні текстові документи, растрові та векторні малюнки, використовувати різні прикладні програми, зокрема для роботи з архівами, закріплюють знання основних алгоритмічних структур, навчаються складати алгоритми для виконавців з різними системами команд, розвивають логічне мислення та творчі здібності.
Її можна використовувати щоб проводити заняття з інформатики в ігровій формі. Вихованці вчаться працювати з мишею, клавіатурою, вивчають роботу Windows. Tux Paint – це вільна, відзначена нагородами програма для малювання дітьми від 3 до 12 років. Вона використовується в школах, реабілітаційних центрах по всьому світу для підвищення комп`ютерної грамотності через малювання. Її відрізняє легкий в засвоєнні інтерфейс і забавні звукові ефекти. Намальований персонаж (пінгвін Тукс) допоможе дітям в засвоєнні програми. Палітра та набір інструментів для малювання допоможуть розвинути творчі здібності вашої дитини.