Інноваційні технології

Педагогічна корекція за допомогою інтерактивної LCD панелі
Інтерактивна LCD панель – інноваційна методика реабілітаційного процесу, за допомогою якої процес стає цікавіший, а знання набуваються швидше. Також це потужний засіб, за допомогою якого дитина з вадами психофізичного розвитку зможе заповнити прогалини у знаннях з різних предметів. Індивідуально підібрані комп’ютерні програми забезпечують розвиток здібностей дітей, їх інтересів, умінь, навичок і потребують певного рівня пізнавальної активності. Під час роботи на екрані розвивається дрібна моторика. Інтерактивна LCD панель може стати потужним джерелом формування не лише пізнавальної активності, а й прагнення до знань, отримання задоволення результатами власної діяльності, розвитку самостійності мислення.Під час проведення занять з використанням LCD панелі необхідно враховувати особливості психіки дітей з особливими потребами, що можуть ускладнити роботу, а саме – підвищена втомлюваність, розпорошена увага, сповільнений темп сприймання, тривале входження у процес роботи. Але інтерес до комп’ютера підвищує працездатність, зосереджує увагу і дещо збільшує темп роботи, що є величезним плюсом для колекційної роботи.
Отже, інтерактивна LCD панель сприяє динамічному розвитку з урахуванням індивідуальних , фізіологічних і вікових особливостей.. Допомагає у вирішенні завдань пізнавального та корекційного характеру. Заняття можна проводити індивідуально або невеликою групою. Легке привернення та концентрація уваги на вправах за рахунок яскравих і динамічних ігрових технік.