Психологічна реабілітація

Психологічна реабілітація система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, процесів, якостей, властивостей особистості, створення сприятливих умов для її розвитку та утвердження.

      Психологічна реабілітація передбачає проведення психологічної діагностики особистості дитини з інвалідністю, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування та психологічного прогнозування.  Для надання психологічної допомоги використовуються такі види практичної діяльності: профілактична робота, індивідуальна робота (корекційно-розвиваючі заняття), групова робота, робота з батьками (консультації, тренінги, виступи на батьківських зборах).

       

   Значна увага психологами приділяється індивідуальній роботі з дітьми, яка націлена на:

  1. корекцію та розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, уява, мислення, увага);
  2. формування психологічного базису для розвитку вищих психічних функцій (розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування уяви, розвиток розумових здібностей крізь оволодіння діями заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності, розвиток загальної та дрібної моторики);
  3. профілактику та корекцію емоційних порушень (формування здатностей до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки, подолання нDSC_0420егативних якостей характеру дитини з інвалідністю, попередження та усунення афективних, негативних, аутичних проявів, відхилень у поведінці).

Кожному, хто звернувся за психологічною допомогою, гарантується право конфіденційності. Будь-яке розголошення особистої інформації вважається недопустимим.