Відділення психологічної реабілітації

Психологічна реабілітація – виправлення вад психічного розвитку, тактовне втручання в психічне та особистісне становлення дитини з інвалідністю, цілеспрямований та обґрунтований вплив на окремі психологічні структури з метою виправлення відхилень та забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості.

        Заходи з психологічної реабілітації:

  1. психодіагностика (бесіда, вивчення результатів діяльності дітей, спостереження за дитиною, експеримент, тести);
  2. психологічна корекція, консультування;
  3. профілактика;
  4. прогностика.

        Методики психологічної реабілітації:

 Корекційно-розвиваючі заняття практичні психологи проводять за методичними рекомендаціями Т.Червоної «Корекційні заняття з розвитку психічних процесів». Враховуючи вікові, психофізичні особливості та можливості дітей з інвалідністю,  сенситивних періодів розвитку, заняття проводяться в основному індивідуально, орієнтуючись на провідний вид діяльності дітей дошкільного віку (молодшого шкільного віку, якщо дитина з ЗПР, розумовою відсталістю) – гра. Для визначення відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів застосовується  методика Н.М.Стадненка. На заняттях з психологічної корекції для дітей з синдромом Дауна, використовуються елементи методики С.Баклі «Дивись і вчись»,  яка направлена на підключення в корекційно-розвивальну роботу візуальних стимулів, методу  «безпомилкового навчання»,  створення особистої книжки.  Обстеження емоційно-вольової сфери проводилося за допомогою методик  Р.Темпла (для визначення рівня тривожності),  методика Л.Хухлаєвої «Сходинки» (для вивчення самооцінки дітей).

У 2018 році вперше на заняттях було запроваджено використання інноваційного прийому «Камінці Марблс» – це один з нетрадиційних прийомів навчання дітей з особливими освітніми потребами: вони розвивають швидкість, точність, дрібну моторику рук, пам’ять, увагу, уяву, а різноманітні кольори камінців, пробуджують у дитині почуття прекрасного. 

Психологічна реабілітація система заходів, спрямованих на відновлення, корекцію психологічних функцій, процесів, якостей, властивостей особистості, створення сприятливих умов для її розвитку та утвердження.

      Психологічна реабілітація передбачає проведення психологічної діагностики особистості дитини з інвалідністю, визначення та використання форм, методів, засобів, терміну та процедур психологічної корекції, консультування та психологічного прогнозування.  Для надання психологічної допомоги використовуються такі види практичної діяльності: профілактична робота, індивідуальна робота (корекційно-розвиваючі заняття), групова робота, робота з батьками (консультації, тренінги, виступи на батьківських зборах).

       

   Значна увага психологами приділяється індивідуальній роботі з дітьми, яка націлена на:

  1. корекцію та розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, уява, мислення, увага);
  2. формування психологічного базису для розвитку вищих психічних функцій (розвиток сенсорно-перцептивної діяльності та формування уяви, розвиток розумових здібностей крізь оволодіння діями заміщення та наочного моделювання в різних видах діяльності, розвиток загальної та дрібної моторики);
  3. профілактику та корекцію емоційних порушень (формування здатностей до вольових зусиль, довільної регуляції поведінки, подолання нDSC_0420егативних якостей характеру дитини з інвалідністю, попередження та усунення афективних, негативних, аутичних проявів, відхилень у поведінці).

 Кожному, хто звернувся за психологічною допомогою, гарантується право конфіденційності. Будь-яке розголошення особистої інформації вважається недопустимим. У відділенні психолого-педагогічної реабілітації Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю одним із методів роботи є створення власних «особистих книжок» (за визначенням С. Баклі).CIMG4635

   Спілкування дітей з книгою і знайомство з літературними творами  потрібно в будь-якому віці. Привчати до цього важливо якомога раніше. Вивчаючи вірш пропонуємо дитині зробити «особисту книгу» віршів. Час від часу можна розглядати створену книгу, відтворюючи вивчені раніше тексти. Це цікаве заняття дає дитині можливість бачити результати своєї діяльності, підтримувати літературний багаж і тренувати пам’ять.