Головна

         Сумський обласний центр створено у 1992 р. як реабілітаційний центр для дітей з ДЦП при міській лікарні. Центр функціонує з 2007 р. як комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної  реабілітації для дітей та осіб  з інвалідністю.IMG_3667

          За багаторічну практику у Центрі постійно впроваджуються новітні корекційні-розвиваючі методики: Монтессорі-терапія, казкотерапія, піскотерапія, гідрокінезотерапія, Бобат-терапія, Войта-терапія, саунотерапія, снюзлентерапія. Ці методики поєднуються, враховуючи захворювання, стан здоров’я дитини, та систематизуються в індивідуальному плані реабілітації кожної окремої дитини.        

            За 26 років у Центрі отримали реабілітаційні послуги більше ніж 22 тис. дітей, з них майже 4 тис. дітей з ДЦП.

 

Наш Центр сьогодні це:

 1. 110 місць стаціонарного перебування дітей та осіб з вадами розвитку.
 2.  Стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування на 35 місць, де проводяться заняття з іпотерапії та допрофесійної орієнтації.
 3. 50 дітей та осіб з інвалідністю, які знаходяться на соціальному патронаті.
 4. 5-разове безкоштовне харчування (для дітей та осіб  з інвалідністю з цілодобовим перебуванням).
 5. Виїзна мультидициплінарна бригада, яка оглядає дітей та осіб з інвалідністю у містах і районах області.
 6. Творчий колектив, у якому злагоджено працюють 32 педагогічних та 52 медичних працівники
 7. Атмосфера щирої турботи, милосердя, оптимізму.                                      
 8.  Традиційне проведення обласних мистецьких фестивалів для дітей та осіб  з обмеженими можливостями “Розмай” , “Веселка” та “Веселковий Розмай”.

      IMG_1013 IMG_4336 1

Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю – державна соціальна установа, яка забезпечує реалізацію завдань з проведення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку у дітей та осіб з інвалідністю з фізичними та розумовими вадами, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, профорієнтацію, проведення медичного супроводу дітей та осіб  з інвалідністю та створення умов для їх максимальної інтеграції в суспільство.

 

Основними структурними підрозділами Центру є:

 

 1. адміністрація;
 2. відділ бухгалтерського обліку та звітності;
 3. відділ господарського забезпечення Центру;
 4. медичний віділ;
 5. відділення психологічної реабілітації;
 6. відділення соціально-педагогічної реабілітації;
 7. відділення допрофесійної орієнтації та трудової реабілітації;
 8. відділення медичної реабілітації та  медичного спостереження;
 9. відділення фізичної реабілітації;
 10. служба соціального патронату дітей з інвалідністю;
 11. стаціонарне відділення тимчасового перебування для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років;
 12. стаціонарне відділення денного догляду для дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років;
 13. відділення “Матері та дитини” цілодобового перебування для дітей з інвалідністю, які потребують постійної стороннього догляду;
 14. стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування;
 15. відділення “Матері та дитини” для дітей віком до 3-х років.

       У Центрі працюють досвідчені педагоги: соціальні педагоги, педагог організатор, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителя-реабілітолога, логопеди, практичні психологи, вчителінформатики та обчислювальної техніки, керівник музичний, вчителі з трудового навчання, інструктори з праці, вихователі.     IMG_4082

Соціально-педагогічна реабілітація – система заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення дитини до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування, задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації, навчально-виховного характеру, які направлені на формування особистісних якостей дитини з інвалідністю, сприяння інтеграції дитини до навчальних закладів.

         Заходи з соціально-педагогічної реабілітації:

 1. соціальні характеристики,
 2. діагностика родини дитини та особи з інвалідністю та її батьків;
 3. педагогічна діагностика;
 4. навчання дитини з інвалідністю основним соціальним навичкам;
 5. соціальна адаптація;
 6. соціально-культурний та соціально-психологічний патронат;
 7. педагогічна діагностика;
 8. корекційно-розвиткова робота;
 9. розумовий, естетичний розвиток;
 10. естетичне виховання;
 11. логопедична корекція;
 12. інтегроване навчання.

        Психологічна реабілітація – виправлення вад психічного розвитку, тактовне втручання в психічне та особистісне становлення дитини з інвалідністю, цілеспрямований та обґрунтований вплив на окремі психологічні структури з метою виправлення відхилень та забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості.

CIMG7300

        Заходи з психологічної реабілітації:

 1. психодіагностика (бесіда, вивчення результатів діяльності дітей, спостереження за дитиною, експеримент, тести);
 2. психологічна корекція, консультування;
 3. профілактика;
 4. прогностика.

                                                                                              Методики психологічної реабілітації:

 Корекційно-розвиваючі заняття практичні психологи проводять за методичними рекомендаціями Т.Червоної «Корекційні заняття з розвитку психічних процесів». Враховуючи вікові, психофізичні особливості та можливості дітей з інвалідністю,  сенситивних періодів розвитку, заняття проводяться в основному індивідуально, орієнтуючись на провідний вид діяльності дітей дошкільного віку (молодшого шкільного віку, якщо дитина з ЗПР, розумовою відсталістю) – гра. Для визначення відхилень в інтелектуальному розвитку молодших школярів застосовується  методика Н.М.Стадненка. На заняттях з психологічної корекції для дітей з синдромом Дауна, використовуються елементи методики С.Баклі «Дивись і вчись»,  яка направлена на підключення в корекційно-розвивальну роботу візуальних стимулів, методу  «безпомилкового навчання»,  створення особистої книжки.  Обстеження емоційно-вольової сфери проводилося за допомогою методик  Р.Темпла (для визначення рівня тривожності),  методика Л.Хухлаєвої «Сходинки» (для вивчення самооцінки дітей).

У 2018 році вперше на заняттях було запроваджено використання інноваційного прийому «Камінці Марблс» – це один з нетрадиційних прийомів навчання дітей з особливими освітніми потребами: вони розвивають швидкість, точність, дрібну моторику рук, пам’ять, увагу, уяву, а різноманітні кольори камінців, пробуджують у дитині почуття прекрасного. 

 

             Напрямок  допрофесійної орієнтації та трудової реабілітації.

                Одним із структурних підрозділів Центру є відділення змішаного типу, де діти отримують реабілітаційні послуги з використанням природних факторів – іпотерапії (верхова їзда), аеротерапії, озонотерапії, геліотерапії, ландшафтотерапії, фітотерапії, водолікування, саунотерапії, а також вчаться спілкуватися з однолітками і дорослими. Велика увага приділяється допрофесійній та трудовій реабілітації дітей та осіб з інвалідністю. У відділенні організовано роботу з допрофесійної орієнтації за напрямками: «кераміка», «кулінарія»,«сільськогосподарська праця», «ландшафтотерапія».

IMG_3579    OLYMPUS DIGITAL CAMERA   

 

 

 

 

Напрямок медичної реабілітації та  медичного спостереження : IMG_2720 1  

      Медичне спостереження – система заходів лікувально-профілактичного характеру, спрямованих на корекцію та відновлення фізичного, розумового потенціалу дітей з нвалідністю з метою повернення їх до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство адекватно їх здібностям та фізичним можливостям.  

        

 1. медичний огляд;
 2. тестування (неврологічне, педіатричне, психотерапевтичне, офтальмологічне, обстеження фахівця з фізичної реабілітації);IMG_2747-11
 3. постійний нагляд, контроль та рекомендації;
 4. здійснення санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних та профілактичних заходів;
 5. здійснення санітарно-просвітницької роботи.  

        Підставою для ненадання реабілітаційних  послуг дітям та особам  з інвалідністю в Центрі можуть бути:

1.Особи стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними противопоказаннями:

 • гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
 • усі захворювання в гострій стадії та зарахній формі;
 • часті судомні напади та їх еквіваленти;
 • захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення  .

2. Особи можуть бути відраховані з Центру:

 • за бажанням законних представників;
 • у разі порушення дисципліни, Правил перебування, в тому чеслі щодо невиконання реабілітаційних заходів;
 • при загострені основного чи супутнього захворювань.

3. Особа відрахована або не зарахована до Центру за стоном здоров’я, може бути поновлена (зарахована) за умови стійкої ремісі в протікані захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами.

 

Забезпечення доступності осіб з інвалідністю і інших маломобільних груп населення до об’єктів фізичного оточення Сумського обласного центру комплексної  реабілітації дітей та осіб з інваліністю

 • Території, прилеглі до будівель установи, облаштовані для комфортного пересування маломобільних груп населення.
 • В зоні для паркування автомобілів визначені місця для паркування автомобілів, якими користуються люди з інвалідністю шириною 3,5 м з встановленням таблички відповідного змісту.
 • Стоянки для автомобілів знаходиться на відстані відповідно 12 м від головного входу до гловної будівлі Центру та 28 м від входу до говної будівлі стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування (с. Рибці, 66 Сумський район).
 •  Місце для паркування автомобілів ( в тім числі і для паркування автомобілів, якими користуються люди з інвалідністю) та проїзна частина заходиться на одному рівні з пішохідними доріжками.
 •  Будівлі Центру облаштовані основними та альтернативними входами з сходами, які обладнані поручнями і 6 пандусами.
 •  Пандуси відповідають вимогам ДБН – виконані у співвідношенні 1:12, шириною 1.2м, уздовж обох боків обладнані поручнями з плавно заокругленими закінченнями.
 • Висота підйому пандуса при уклоні не більше 8% становить 0,5 м.
 • Ширина пандуса для одностороннього руху становить 1,2 м.
 • Уздовж обох боків пандусів встановлено огорожу з поручнями.
 • Поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 м.
 • Поверхня пандусів, пішохідних шляхів і підлог приміщень мають тверде, міцне і не слизьке покриття.
 • Сходи на входах та всередині будівель виконані висотою 12-:-15см.
 • Ступені сходів виконані рівними, глухими без виступів та з шереховатою поверхнею.
 • У просторі перед сходами виконано попереджувальне маркування рельєфним іншоструктурним покриттям, глибиною 450-500 мм та шириною відповідно ширини сходинки.
 • Ширина дверних і відкритих прорізів у стінах, а також із приміщень і коридорів у сходові клітини становлять 0,9 м, дверні прорізи мають пороги і перепади висот підлоги не більше 2.5 см.
 • Службові кабінети керівника установи, громадської приймальні та реабілітаційної комісії обладнано тактильними табличками з відповідною інформацією, зазначеною шрифтом Брайля.
 • Установа обладнана санвузлами, пристосованими для маломобільних груп населення. 
 • Розміри кабін санвузлів для відвідувачів на кріслі-колясці мають ширину не менше 1,65 м, глибину – 1,8 м.
 • Двері кабін санвузлів для відвідувачів на кріслі-колясці відчиняються назовні. 
 • У призначених для осіб з інвалідністю кабінах санвузлів загального користування передбачено гачки для одягу, милиць та інших речей.
 • У раковинах санвузлів встановлено водопровідні крани переважно важільної дії. Усі елементи стаціонарного обладнання, призначеного для використання особами з інвалідністю, міцно та надійно закріплені у місцях їх розміщення.
 •  Ручки, важелі, крани, кнопки електричних вимикачів і різних апаратів, електричні розетки та інші пристрої, призначені для обслуговування дітей-інвалідів, розміщено на висоті більше 1 м від рівня підлоги, на відстані не менше 0,4 м від бокової стіни приміщення.
 • Сходи, пандуси, санітарно-гігієнічні приміщення та душові кімнати для дітей-інвалідів обладнані поручнями, які відповідають вимогам будівельних та архітектурних норм України (ДБН В.2.2-9-99). 
 • З метою забезпечення безперешкодного пересування дітей з інвалідністю в будівлях Центру під час перебування на реабілітації в установі, адміністративно-реабілітаційна будівля(м. Суми, пр-т М. Лушпи,16), житлово-побутова будівля у відділенні змішаного типу цілодобового перебування (с.Рибці, Сумського району) обладнані платформами підйомними з вертикальним переміщенням для осіб з обмеженими можливостями ППВ-320.
 • Для переміщення дітей-інвалідів на 2-й поверх та вниз будівлі установа забезпечена 2-ма моторизованими гусеничними (ступеньковими) підйомниками 8ТАІК. АГО 8А-8. 
 • Для забезпечення можливості надання послуг маломобільним дітям з інвалідністю з гідрокінезотерапії, лікувальний басейн забезпечений електропривідним підйомником та гідравлічним підйомником зі змінною конфігурацією опорної платформи, що передбачає можливість переміщати пацієнта (дитину-інваліда) безпосередньо в (з) чашу (и) басейну. 
 • Центр укомплектований спеціальним автомобілем марки ГАЗ – 2705, який призначений і відповідно обладнаний для підіймання (опускання) та перевезення дітей та осіб з інвалідністю на візках.

IMG_0178IMG_0179IMG_0180IMG_0181IMG_0177IMG_0184IMG_20141120_135945 (2)IMG_4153IMG_7986IMG_7987IMG_7989IMG_7991IMG_7994IMG_7997IMG_7998IMG_7999IMG_8000IMG_8001IMG_8003IMG_8005IMG_8010фото дорожки1 (2)image001image004image005image006image007image008