Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 № 309

СУМСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
 СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇЇ 
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ - 
СУМСЬКИЙ   ОБЛАСНИЙ   ЦЕНТР     КОМПЛЕКСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ
Юридична адреса: с.Рибці, Сумського району, Сумської області, 42947. 
Фактична адреса: пр. Михайла Лушпи, буд. № 16, м. Суми, 40034.
 Код ЄДРПОУ 23818588,тел./факс: (0542) 60-36-30, 60-36-50,  E-mail: socr@dszn.sm.gov.ua

10.05.2019   №  260                                                         На____________від_____

                                                Департаментам соціального 
                                                захисту населення  
                                                обласних державних  адміністрацій      
Про отримання 
реабілітаційних послуг 
     З метою забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу реабілітаційними послугами, з  урахуванням вимог Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 № 309, направляємо для врахування, використання в практичній діяльності та інформування законних представників дітей з інвалідністю відповідної категорії про можливість отримання реабілітаційних послуг в умовах Комунальної установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.  
    Для охоплення та інформування більшої кількості законних представників дітей з інвалідністю та вчасної, якісної підготовки документів, просимо направити відповідні матеріали до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення міст та районів області.

Додатки:

 1. Інформація про специфіку роботи та напрямки діяльності КУ СОР – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю  (додаток № 1 на 4 стор.).
 2. Алгоритм співпраці щодо оформлення дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу до КУ СОР – Сумського обласного центру комплексної  реабілітації  для  дітей  та  осіб  з  інвалідністю  (додаток № 2 на 2 стор.).
 3. Проект договору (додаток № 3 на 5 стор.).
 4. Калькуляція реабілітаційних послуг (додаток № 4 на 5 стор.)   

Дякуємо за співпрацю! 

     Директор Центру                                                        О.М. Сущенко

Додаток № 1                    
  до листа від     №             
Інформація 
про специфіку роботи та напрямки діяльності 
Комунальної установи Сумської обласної ради – 
Сумського обласного центру комплексної реабілітації 
для дітей та осіб з інвалідністю
       Комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (далі – Центр) є обласною комунальною установою, заснованою на майні спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Сумської області, управління яким здійснює Сумська обласна рада.  Центр знаходиться у функціональному підпорядкуванні Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації.
Центр створено з метою здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю віком від 0 до 18 років, осіб з інвалідністю віком до 25 років, які отримували реабілітаційні послуги в Центрі, маючи статус дитини з інвалідністю, а також дітей віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Особи), спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство та максимальної реалізації особистого потенціалу.

Направлення та зарахування Осіб до Центру проводяться відповідно до законодавства України.

     Центр забезпечує:

 1. проведення (надання) комплексу реабілітаційних заходів (послуг) з ранньої, та/або соціальної, та/або психологічної, та/або фізичної, та/або медичної, та/або психолого-педагогічної, та/або допрофесійної орієнтації, та/або трудової реабілітації (абілітації) Осіб виключно на підставі їх індивідуальних планів реабілітації, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі у цьому процесі Осіб і (за потреби) їхніх законних представників;
 2. транспортне обслуговування Осіб, які проходять реабілітацію,
 3. в межах адміністративно-територіальної одиниці, де розташований  Центр, у разі визначеної законними представниками потреби та за умови технічної можливості Центру;
 4. харчуванням Осіб, які проходять реабілітацію в Центрі відповідно до законодавства, згідно з режимом роботи структурного підрозділу, в який зараховано Особу (одноразове, пятиразове).

     Основними структурними підрозділами Центру є відділення, які  організовують комплексну реабілітацію Осіб з інвалідністю в умовах тимчасового (амбулаторного) та (або) стаціонарного (цілодобового) перебування:

 1. відділення психологічної реабілітації;
 2. відділення соціально-педагогічної реабілітації;
 3. відділення допрофесійної орієнтації та трудової реабілітації;
 4. відділення фізичної реабілітації;
 5. відділення медичної реабілітації та медичного спостереження;
 6. стаціонарне відділення тимчасового перебування дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років;
 7. відділення «Матері та дитини» цілодобового перебування для дітей з інвалідністю, які потребують постійного стороннього догляду;
 8. стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування (с.Рибці, Сумського району).

     Робота структурних підрозділів Центру проводиться відповідно до положень. Центр розміщений на території двох баз ( за двома адресами). На кожній з них є, згідно з калькуляцією, основні послуги (медичні, педагогічні).

     Всі структурні підрозділи Центру, крім стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування, розташовані за адресою: Сумська область, м.Суми, проспект Михайла Лушпи, буд. № 16, де крім всіх основних послуг надаються послуги з гідрокінезотерапії в басейні. Стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування розташоване за адресою: селище Рибці, Сумського району, Сумської області, в якому, крім основних реабілітаційних послуг, надаються послуги з іпотерапії.
Оформлення Осіб до Центру проводиться відповідно до вимог Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 587) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу».
 Термін дії поданих законними представниками документів щодо зарахування до Центру становить один рік з дати подання заяви законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з урахуванням терміну дії індивідуальної програми реабілітації (оформлюється ЛКК на два роки).

Дата заїзду Особи на реабілітацію визначається за узгодженням з Центром за самозаписом спеціаліста структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або законного представника за телефонами: (0542) 78 88 97,  моб. тел. + 38 095 4865446. Зарахування на реабілітацію відбувається щопонеділка за датами самозапису. Рекомендований курс реабілітації до 21 дня.

Вразі виникнення поважних причин не заїзду у визначену дату, законний представник повідомляє Центр за 10 днів до визначеної дати заїзду.

Особа, яка упродовж 5 робочих днів, з дати визначеної за самозаписом законних представників, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Особа.

  У Центрі утворюється реабілітаційна комісія, до складу якої входять фахівці установи.

      Реабілітаційна комісія Центру здійснює:

 1. складання індивідуального плану реабілітації Особи на підставі медичних документів, індивідуальної програми реабілітації, що включає комплекс реабілітаційних заходів із врахуванням діагнозу Особи, її психофізичного розвитку, індивідуальних особливостей та можливостей, а також пропозицій та стану сім’ї в цілому;
 2. контроль за виконанням індивідуального плану реабілітації Особи;
 3. планування реабілітаційних послуг та контроль за їх ефективністю;
 4. визначення строків і тривалості проходження (продовження) реабілітації Особою відповідно до її індивідуального плану реабілітації;
 5. визначення розкладу, черговості і тривалості індивідуальних і групових занять;
 6. забезпечення оцінки результатів та ефективності реабілітаційних послуг;
 7. оформлення документів на Особу при зарахуванні та відрахуванні з Центру;
 8. розгляд та прийняття рішення щодо збереження за Особою місця в Центрі в разі її хвороби, карантину, хвороби або відпустки законних представників.
    Особи, які зараховані до відділень цілодобового перебування забезпечуються збалансованим п’ятиразовим харчуванням.
  Особи, які зараховуються до стаціонарного відділення тимчасового перебування для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечуються одноразовим харчуванням. Законні представники харчуванням не забезпечуються,  для них передбачено облаштування побутового приміщення для самостійного приготування їжі.
    При зарахуванні до Центру, Особі необхідно мати наступні документи:
 1. довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими давністю не більше 3 днів;
 2. довідку про отримання реабілітаційних послуг в басейні;
 3. довідку флюорографічного обстеження (дітям 15 років та старші);
 4. медичні висновки на Особу з лікувальних закладів, консультацій лікарів.
     Законному представнику, який буде супроводжувати дитину під час реабілітації,  необхідно мати при собі наступні документи:
 1. паспорт чи посвідчення особи;
 2. флюорографію органів грудної порожнини давністю не більше 1 року;
 3. довідку про відсутність шкірних та венеричних захворювань.

   Учасниками реабілітаційного процесу є Особи, їх законні представники, вчителі-реабілітологи, вчителі-логопеди, асистенти вчителів-реабілітологів, вчителі-дефектологи, асистенти вчителів-дефектологів, практичні психологи, педагоги соціальні, лікарі-педіатри, лікарі-неврологи дитячі, лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини, лікар-ортопед-травматолог дитячий, лікар-фізіотерапевт, лікар-рефлексотерапевт, ерготерапевти, фахівці з фізичної реабілітації, інструктори з трудової адаптації, вчителі із трудового навчання, музичні керівники, вчитель інформатики та обчислювальної техніки, медичні сестри та інші спеціалісти, які беруть участь у процесі надання реабілітаційних послуг.

     До Центру не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

 1. гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
 2. усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
 3. часті судомні напади та їх еквіваленти;
 4. захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення.

 Особи можуть бути відраховані з Центру:

 1. за бажанням законних представників;
 2. у разі порушення дисципліни, Правил перебування, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;
 3. при загостренні основного чи супутнього захворювань.

 Особа, відрахована або не зарахована до Центру за станом здоров’я, може бути поновлена (зарахована) за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами.

Звертаємо увагу, що відповідна інформація сформована з урахуванням   вимог:

 1. наказу Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 № 855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю»;
 2. наказу Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 355 «Питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю;
 3. постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018   № 587);
 4. постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 року № 309 «Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу»;
 5. положення Комунальної установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю затвердженого наказом управління майном Сумської обласної ради від 10.08.2018 року № 311 та погодженим Департаментом соціального захисту населення Сумської облдержадміністрації.

 

                                                        Додаток № 2
                                                       до листа від 10.05.19 № 260       
Алгоритм співпраці 
щодо оформлення дітей з інвалідністю 
внаслідок дитячого церебрального паралічу
до КУ СОР – Сумського обласного центру 
комплексної реабілітації 
для дітей та осіб з інвалідністю 
(постанова Кабінету Міністрів України 
від 27 березня 2019 року № 309)
 1. До структурних підрозділів з питань соціального захисту населення (далі – структурні підрозділи) звертаються законні представники дітей з інвалідністю (далі – законні представники).
 2. Спеціаліст структурного підрозділу ознайомлює законного представника з інформацією про специфіку роботи та напрямки діяльності Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (далі – Центр) та з калькуляцією реабілітаційних послуг або пропонує законному представнику ознайомитись з матеріалами про Центр та вартістю послуг на сайті Центру (www.kid.sumy.ua у розділах «Головна», «Додаткова інформація»).
 3. Законний представник, який володіє інформацією про складність діагнозу своєї дитини та переліком отриманих дитиною останніх медичних, педагогічних процедур у інших закладах, визначається з переліком та вартістю процедур (в калькуляції), які бажає отримати в умовах структурних підрозділів Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (далі – Центр).
 4. Структурний підрозділ направляє Центру документи на дитину з інвалідністю, яка має діагноз внаслідок дитячого церебрального паралічу. Направлені документиповинні відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р. № 309.
 5. Центр після отримання пакету документів, протягом п’яти днів вивчає направлені структурним підрозділом документи та інформує  структурний підрозділ про рішення щодо якості оформлення документів, можливості прийняття дитини з інвалідністю та надання послуг відповідно до складеної калькуляції.
 6.  З урахуванням тривалості отримання документів поштою, через десять днів після їх відправлення, спеціаліст структурного підрозділу або законний представник телефонує до Центру (тел. (0542) 788 897, моб. тел. 0954865446), називає прізвище дитини з інвалідністю, адресу та записується на курс реабілітації (заїзди дітей щопонеділка) з визначенням дати заїзду.
 7. Акт наданих реабілітаційних послуг, після фактичного надання реабілітаційних послуг, видається законному представнику, сканується Центром та в електронному вигляді направляється структурному підрозділу (п. 15 постанови Кабінету Міністрів України від 27.03.2019р. № 309.
 8. Звертаємо увагу:
      – на обов’язкове заповнення розділів 2,3,7 «Види та форми реабілітаційних заходів» індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;
     – на якісне та фахове заповнення всіх розділів медичної довідки  форми 027/о.
                                                         Додаток № 3 до листа
                                                                    від «10» 05.2019р. № 260    
ДОГОВІР №
про надання реабілітаційних послуг 

м. Суми                                                                                                  „____”___________2019 р.                    

         Виконавець: Комунальна установа Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю (далі КУ СОР – СОЦКРДОІ), в особі  директора Сущенко Олени Миколаївни, що діє на підставі Положення та Ліцензії, з однієї сторони.

         Отримувач послуг:_______________________________________________
                                                     (ПІБ законного представника)
як законний представник __________________________________________________
                                             (ПІ, число місяць та рік народження – дитини з інвалідністю)
який має паспорт______________________________________________________
                                    (серія, номер, ким виданий та дату видачі)
з другої сторони.
 Замовник:_______________________________________________________     
в особі _____________________________________________________, 
що діє на підставі___________________,  з третьої сторони, при спільному згадуванні надалі
 Сторони,уклали даний Договір стосовно викладеного нижче:

                              1.Предмет договору.
1.1. Предметом договору є надання Виконавцем реабілітаційних послуг дитині з інвалідністю, згідно з індивідуальною програмою реабілітації у порядку передбаченому постановою Кабінету  Міністрів України від 27.03.2019 № 309 „Про затвердження Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу», відповідно до ДК 021:2015 85311000-2 «Послуги з надання соціальної допомоги із забезпеченням проживання».
1.2. Організація та забезпечення комплексної реабілітації Виконавцем проводиться з урахуванням «Інформації про специфіку роботи та напрямки діяльності комунальної установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю».

 2. Вартість послуг та умови оплати.

2.1. Сума договору згідно з калькуляцією, яка є невід’ємною частиною договору складає:_____________________________________________________
2.2. Оплата за договором здійснюється Замовником в національній валюті України (гривнях) шляхом перерахування на розрахунковий рахунок Виконавця відповідних коштів на підставі Акту прийому – передачі наданих послуг протягом 10 календарних днів .
2.3. У випадку затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 7 календарних днів з дати одержання Платником на свій розрахунковий рахунок бюджетного призначення на фінансування послуг.
2.4. Бюджетні зобов’язання за цим Договором виникають у випадку затвердження відповідних бюджетних асигнувань.

 3.Права та обовязки сторін

3.1. Виконавець має право:

          – вимагати від Отримувача послуг або його Законного представника  надання всієї / повної інформації, необхідної для якісного та повного визначення можливості та надання або не надання йому реабілітаційних послуг;
         – отримувати медичні висновки, довідки, заключення з подальшим визначенням рішення про можливість надання реабілітаційних послуг.

3.2. Виконавець зобов’язаний :

         надати Отримувачу послуг курс кваліфікованих реабілітаційних послуг.
         надати Замовнику інформацію про вартість наданих послуг;
         при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника;
    після закінчення реабілітаційних послуг надати Замовнику Акт прийому-передачі наданих послуг (завірений його законним представником безпосередньо у Виконавця), із зазначенням переліку реабілітаційних заходів та їх вартості.

3.3. Отримувач послуг має право:

         – на вибір напрямків реабілітації, згідно з калькуляцією;
         – на отримання консультацій фахівців Центру;
         – на захист відомостей, що становлять лікарську таємницю.

3.4. Отримувач послуг зобов’язаний:

     – до отримання реабілітаційних послуг  інформувати  Виконавця про перенесені захворювання, відомих йому алергічних реакціях, протипоказаннь. Виконувати призначення Виконавця по реабілітації, а також вказівки/рекомендації, запропоновані після отримання послуг;
    – виконувати правила внутрішнього розпорядку, режим Виконавця, вимоги, приписи, вказівки, рекомендації  персоналу Виконавця, як необхідні. Недотримання рекомендацій Виконавця , в тому числі призначеного режиму реабілітаційних послуг, можуть знизити якість наданої послуги, спричинити за собою неможливість її завершення в строк або негативно позначитися на стані здоров’я Отримувача послуг ;
        виконувати  особисті санітарно-гігієнічні процедури, спрямовані на підтримку своего здоров’я і санітарно-епідеміологічного режиму Виконавця;
       бережно ставитися до майна Виконавця. У разі заподіяння шкоди Виконавцю внаслідок втрати або псування майна, викликаного дією або  бездіяльністю Отримувача послуг та / або  Законного представника Отримувача послуг / Отримувач послуг в особі Законного проедставника зобов’язується протягом трьох календарних днів відшкодувати Виконавцю  дійсно завданий збиток в повному обсязі.

3.5. Замовник має право:

   – отримувати Інформацію про специфіку роботи та напрямки діяльності комунальної установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю.         

3.6. Замовник зобов’язаний:

      – протягом 3-х календарних днів, після отримання Акту приймання-передачі наданих послуг, підписати Акт прийому передачі наданих послуг та направити             Виконавцю; 
        – провести  Виконавцю оплату коштів за здійснення реабілітаційних заходів протягом
10 (десяти) днів після підписання Акту приймання-передачі наданих послуг.

4. Відповідальність сторін.

4.1. За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та діючим законодавством України.

4.2. У разі невиконання Замовником обов’язків по оплаті за надані послуги, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

5.Строк дії Договору.

5.1. Даний договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

5.2. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

5.3. Не одна зі Сторін Договору не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди на це другої Сторони.

5.4. Сторони зобов’язуються повідомляти один одного протягом 10 днів про зміни правового статусу, юридичної та фактичної адреси, банківських реквізитів та ін.

5.5. Шляхом підписання даного договору, Сторони надають один одному право, безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – законодавство): отримувати, збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати, використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка, відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані; заносити таку інформацію до баз персональних даних з подальшим внесенням до Державного реєстру баз персональних даних. Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін мається на увазі персональні дані осіб, що підписали даний документ та інших осіб, що представляють інтереси даних осіб. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту їх інтересів. Підписанням даного документу Сторони стверджують, що вся надана інформація, що становить персональні дані, надана Сторонами на законних підставах і вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею. Також сторони домовились, що передача персональних даних сторони третім особам здійснюється лише в межах чинного законодавства України, без подальшого повідомлення сторони.

         5.6. Цей Договір складений українською мовою у трьох оригінальних, однакових примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6. Інші положення.

6.1. Цей Договір може бути змінений, або доповнений за взаємною згодою Сторін. Усі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути здійснені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін. Такі зміни та доповнення є невід’ємною частиною цього Договору.

6.2. При виникненні між Сторонами спорів та суперечок за цим Договором , Сторони будуть робити все необхідне для врегулювання зазначених спорів та суперечок шляхом мирних переговорів. У разі недосягнення згоди, спори чи суперечки передаються на розгляд до господарського суду.

6.3. Відносини, які виникають при укладенні та виконанні цього Договору та неврегульовані в ньому, регулюються чинним законодавством України.

6.4. Цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін, за умови повного розрахунку Сторін, або в інших випадках, передбачених положеннями цього Договору, або чинного законодавства України.

6.5. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третій особі без отримання письмової згоди іншої сторони.

6.6. Цей Договір складений  у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6.7. Додатки до Договору: 1. Калькуляція.

7. Реквізити Сторін.

 Виконавець:  КУ СОР - СОЦКРДОІ
 Юридична адреса: 42947, с. Рибці, Сумського району, Сумської області. 
Фактична адреса: 40034, проспект Михайла Лушпи, буд. № 16, м. Суми. 
Рахунок: _______________________в ГУ ДКСУ  у Сумській області.    
 МФО: 837013. Код ЄДРПОУ: 23818588. тел./факс: 0542-603630. 
Директор                   _____________________ О.М. Сущенко 
Отримувач послуг:_________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________
 __________________________________________________________ 
Замовник:_________________________________________________
 __________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________  

                                                                   додаток №4
                                                        до листа від 10.05.19 №260   
Калькуляція№1
вартості реабілітаційних послуг
в умовах структурного підрозділу- стаціонарного відділення змішаного типу 
цілодобового перебування  комунальної установи
 Сумської обласної ради- Сумського обласного центру комплексної реабілітації  
для дітей та осіб з інвалідністю
( с.Рибці,Сумського району,Сумської області)

П.І.Б. дитини з інвалідністю____________________________________________________

№п/п Найменування послуги Кількість послуг Вартість однієї послуги

І.Медична та фізична реабілітація

1.1.
Початковий огляд
(членами реабілітаційної комісії Центру)
з подальшим медичним спостереженням
1 98,42
1.2. Масаж (лікувальний) 1 73,29
1.3 ЛФК (індивідуально,за різними методиками) 1 70,10
1.4. Фітотерапія 1 8,57
1.5 Аромотерапія 1 7,91
1.6. Водолікування (гідромассажні ванни) 1 94,57
1.7. Саунотерапія 1 81,59
1.8. Фізіотерапія:    
  електростимуляція 1 81,78
  електрофорез 1 81,48
  парафіно-озокерітові аплікації 1 82,18
  магнітотерапія 1 83,02
1.9. Іпотерапія (лікувальна верхова їзда) 1 80,53
1.10. Механотерапія:    
  профілактор”Дошка Євмінова”,                                                      1 70,18
  бігова доріжка 1 70,18
  тренажер”Доктор Кіпаріс” 1 70,18
  механічний тренажер 1 70,18
1.11. Рефлекторно-навантажувальний пристрій “Гравістат” 1 70,18
1.12. Заключний огляд (лікарським складом) 1 98,42
ІІ.Психолого-педагогічна реабілітація
2.1. Психологічна діагностика,корекція, консультування   87,43
2.2. Логопедична діагностика,корекція, консультування   94,26
2.3. Снюзлентерапія   102,58
2.4. Сенсорна інтеграція   110,71
2.5. Пісочна  (терапія)   98,84
2.6. Монтессорітерапія   94,97
2.7. Комп’ютерна грамота   96,48
2.8. Образотворча діяльність ( мистецтво)   87,43
ІІІ. Соціально- побутова реабілітація
3.1. Соціально- побутова реабілітація   102,67
3.2. Працетерапія:    
  -напрямок кераміки   99,52
  -напрямок паперопластика   79,59
  -кулінарія   97,77

 

Комунальна установа Сумської обласної ради-                        Структурний підрозділ з питань
Сумський обласний центр комплексної                                    соціального захисту населення
Реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю                            Керівник ________________________
                                                                                                    МПК                    (П.І.Б)
Директор                          О.М.Сущенко   

Головний бухгалтер                 Т.М.Котенко                             Законний представник дитини з інвалідністю
М.П.                                                                                               _______________________________
                                                                                                                          (П.І.Б)
                                                                                                       додаток №4
                                                                                                             до листа від 10.05.19 №260  
Калькуляція№2
  вартості реабілітаційних послуг  в  приміщеннях комунальної установи
 Сумської обласної ради- 
Сумського обласного центру комплексної реабілітації  для дітей та осіб з інвалідністю
за адресою  м.Суми, проспект М.Лушпи, б.16

П.І.Б. дитини з інвалідністю____________________________________________________

№п/п Найменування послуги Кількість послуг Вартість однієї послуги
І.Медична та фізична реабілітація
1.1. Початковий огляд (членами реабілітаційної комісії Центру) з подальшим медичним спостереженням 1 98,42
1.2. Масаж (лікувальний) 1 73,29
1.3. ЛФК (індивідуально,за різними методиками) 1 70,10
1.4 Підвісна терапія 1 100,68
1.5. Фітотерапія 1 8,57
1.6. Аромотерапія 1 7,91
1.7. Рефлексотерапія 1 90,95
1.8. Лазаротерапія 1 105,01
1.9. Гідрокінезотерапія  (басейн) 1 81,59
1.10. Водолікування (гідромассажні ванни) 1 94,57
1.11. Саунотерапія 1 81,59
1.12 Фізіотерапія (апаратна):    
  ультрозвукотерапія 1 92,10
  магнітолазеротерапія 1 83,02
  електростимуляція 1 81,78
  електросон 1 83,71
  інтерференцтерапія 1 83,71
  флюктуоризація 1 83,71
  ампліпульстерапія 1 83,71
  електрофорез 1 81,48
  парафіно-озокерітові аплікації 1 82,18
  ультрозвукові інгаляції 1 81,45
  магнітотерапія 1 83,02
1.13. Механотерапія:                                                             
  профілактор “Дошка Євмінова”,                                                      1 70,18
  бігова доріжка,                                                                    1 70,18
  тренажер “Доктор Кіпаріс” 1 70,18
  механічний тренажер 1 70,18
1.14. Рефлекторно-навантажувальний пристрій “Гравістат” 1 70,18
1.15. Апаратний масаж 1 75,08
1.16. Заключний огляд (лікарським складом) 1 98,42
ІІ. Психолого-педагогічна реабілітація
2.1. Психологічна діагностика,корекція, консультування 1 87,43
2.2. Логопедична діагностика,корекція, консультування 1 94,26
2.3. Снюзлентерапія ( темна або світла кімната) 1 102,58
2.4. Сенсорна інтеграція 1 100,21
2.5. Пісочна анімація (терапія) 1 110,71
2.6. Монтессорітерапія 1 98,84
2.7. Педагогічна реабілітація на інтерактивному обладнанні:                                                                           
  -інтерактивна підлога,                                                                                                            1 128,29
  -інтерактивна панель LСД-екран 1 128,29
2.8. Комп’ютерна грамота 1 94,97
2.9. Казкотерапія 1 87,37
2.10. Музикотерапія 1 102,27
2.11 Компютерна корекція дрібної моторики Leab monitor для логопедичних занять та занять з дрібної моторики (вчитель-дефектолог) 1 108,00
2.12. Образотворча діяльність ( мистецтво) 1 96,48
ІІІ.Соціально- побутова реабілітація
3.1. Соціально- побутова реабілітація 1 102,67
3.2. Працетерапія:    
  -напрямок кераміки 1 99,52
  -напрямок рельєфної ліпки 1 96,65
  -напрямок паперопластика 1 79,59
  -виготовлення пряників 1 96,06

 

Комунальна установа Сумської обласної ради-                  Структурний підрозділ з питань
Сумський обласний центр комплексної                               соціального захисту населення
Реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю                       Керівник ________________________
                                                                     МПК                    (П.І.Б)
Директор                          О.М.Сущенко

Головний бухгалтер                 Т.М.Котенко                         Законний представник дитини з інвалідністю
М.П.                                                                                         _______________________________
                                                                                                                         (П.І.Б)

                                                 додаток №4 
                                                до листа від 10.05.19 №260  
Калькуляція№3
      переліку побутових послуг, харчування                
 в комунальній установі Сумської обласної ради-
Сумському обласному центрі комплексної реабілітації 
для дітей та осіб з інвалідністю
№п/п Послуги
Вік дитини        
Ціна за один день
  Харчування (п’ятиразове) до 3-х років 50,76
  постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 (збережений інтелект) від 3-х до 6-ти років 66,43
від 6-ти до 10-ти років 93,85
від 10-ти до 13-ти років 109,17
від 13-ти років 112,35
  постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №342 ( не збережений інтелект)           

               

               

від 3-х до 7-ти років 71,19
від 7-ти до 10-ти років 80,07
старші 11 років 91,58
  Харчування одноразове (обід) до 3-х років 21,78
  постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 (збережений інтелект) від 3-х до 6-ти років 28,85

41,60

48,04

49,52

від 6-ти до 10-ти років
від 10-ти до 13-ти років
від 13-ти років
  постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №342 ( не збережений інтелект)  

               

               

від 3-х до 7-ти років 32,41

36,65

41,89

від 7-ти до 10-ти років
старші 11 років
  Харчування одноразове (сніданок) до 3-х років 10,15
  постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004р. №1591 (збережений інтелект) від 3-х до 6-ти років 13,29

18,77

21,83

22,47

від 6-ти до 10-ти років
від 10-ти до 13-ти років
від 13-ти років
  постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002р. №342 ( не збережений інтелект)  

               

               

від 3-х до 7-ти років 14,24

16,01

18,32

від 7-ти до 10-ти років
старші 11 років
  Доставка до структурного підрозділу транспортом Центру    
  від ж/д вокзалу до Центру (м.Суми,пр.М.Лушпи,16)   27,21
  від автовокзалу до Центру (м.Суми,пр.М.Лушпи,16)   52,40
  від Центру до с.Рибци (стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування)   10,48
  Проживання законих представників, які супроводжують дитину з інвалідністю  (вартість комунальних послуг)           за 1 сутки 16,92

 

Комунальна установа Сумської обласної ради-                  Структурний підрозділ з питань
Сумський обласний центр комплексної                               соціального захисту населення
Реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю                       Керівник ________________________
                                                      МПК                    (П.І.Б)
Директор                          О.М.Сущенко 

Головний бухгалтер                 Т.М.Котенко                      Законний представник дитини з інвалідністю
М.П.                                                                                       _______________________________
                                                         (П.І.Б)