Служба соціального патронату для дітей з інвалідністю

      Метою діяльності Служби соціального патронату дітей з інвалідністю (далі Служби) є надання соціальної реабілітації, психологічної допомоги та організація заходів медичної реабілітації та медичного спостереження дітям з інвалідністю, які потребують постійного (повсякденного) стороннього догляду, за місцем їх проживання (вдома).

 

 1. У своїй роботі Служба керується Положенням Комунальної установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для  дітей та осіб з інвалідністю,  затвердженим наказом управління майном Сумської обласної ради від 10.08.2018 № 311, положеннями про відділення соціально – педагогічної ‚ психологічної реабілітації, відділення медичної реабілітації та медичного спостереження та даним Положенням.
 2. Служба здійснює соціально-педагогічний та медичний патронат дітей з інвалідністю в домашніх умовах.
 3. У складі Служби працює професійно визначена бригада для надання соціально-педагогічних, психологічних та медичних послуг дітям з інвалідністю в домашніх умовах.
 4. Організація реабілітаційних заходів соціального патронату здійснюється на підставі індивідуального плану реабілітації дитини з інвалідністю, складеного реабілітаційною комісією Центру.
 5. На підставі індивідуального плану реабілітації, визначаються строки, тривалість, послідовність та комплексність заходів з соціального патронату.
 6. Термін обслуговування дітей з інвалідністю фіксується в журналі обліку надання послуг Служби та централізованому банку даних з проблем інвалідності.

                                               Завдання Служби

               Служба забезпечує:

 1. Реалізацію завдань визначених Указами Президента України, постановами Кабінетів Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, положенням про Центр, Службу.
 2. На підставі рішення реабілітаційної комісії Центру Служба забезпечує:
 3. комплексне обстеження дитини з інвалідністю спеціалістами Центру;
 4. надання послуг з соціального, педагогічного та психологічного консультування, соціально-побутовий патронат;
 5. навчання дітей з інвалідністю основним соціальним та побутовим навичкам;
 6. проведення психологічної та педагогічної корекції відповідних захворювань дитини з інвалідністю;
 7. розвиток творчого потенціалу засобами образотворчого мистецтва та музикотерапії;  
 8. надання послуг з лікувальної фізкультури та лікувального масажу;
 9. сприяння навчанню щодо користування спеціальними засобами для орієнтування, спілкування та обміну інформацією;
 10. Працівники Служби повинні:
 11. додержуватися педагогічної етики, поважати гідність особистості дитини з інвалідністю та її законних представників.
 12. забезпечувати проведення в домашніх умовах занять, заходів для всебічною розвитку дитини з інвалідністю та засвоєнню нею знань, вмінь та навичок з метою подальшої інтеграції в суспільство.

                 Умови зарахування на обслуговування дітей з інвалідністю.

 1. Служба приймає на обслуговування дітей з інвалідністю від 2 до 18 років, які за індивідуальним планом реабілітації та рішенням реабілітаційної комісії Центру, потребують соціального патронату за місцем проживання.
 2. Між законним представником дитини з інвалідністю та Центром укладається договір, у якому передбачаються види, обсяг та перелік послуг, що надаватимуться дитині з інвалідністю працівниками Служби.
 3. Працівники служби, згідно з умовами договору та графіком, погодженим з родиною, але не рідше одного разу на тиждень відвідують, дитину з інвалідністю вдома, та надають їй реабілітаційні послуги.
 4. На дітей з інвалідністю, які приймаються на обслуговування Службою, оформляється особова справа, яка складається з затвердженого наказом перелік документів. 
 5. Обслуговування дитини з інвалідністю Службою припиняється у разі:
 6. закінчення строку дії індивідуальної програми реабілітації, договору;
 7. під час хвороби чи погіршення стану здоров’я дитини;
 8. зняття з неї інвалідності;
 9. зміни рекомендацій в індивідуальній програмі реабілітації;
 10. переїзду родини до іншого міста;
 11. грубого порушення умов договору, непристойного та неповажного ставлення законних представників до працівників Служби;
 12. письмової відмови законних представників з інших причин, які унеможливлюють подальше надання послуг Службою.
 13. У випадку стаціонарного чи санаторно-курортного лікування дитини з інвалідністю‚ від’їзду її, разом з законними представниками, з місця постійного проживання, обслуговування призупиняється за заявою законних представників, але на термін, не більше 60 днів.
 14. Про початок та припинення обслуговування дитини з інвалідністю робиться відмітка в журналі обліку із зазначенням відповідних дат та термінів.
 15. 3 метою якісного забезпечення соціального, педагогічного, психологічного патронату дітей з інвалідністю методист, соціальний педагог мають право звертатися за консультаціями та допомогою до установ соціального захисту населення, системи освіти і науки, сім’ї та молоді, медичних та інших установ, підприємств, організацій.
 16. Працівники Служби несуть персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання завдань та обов’язків передбачених цими Положенням, посадовими інструкціями та договором.
 17. Всі послуги визначені в індивідуальному плані реабілітації надаються на безкоштовній основі.