Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання соціальних послуг

Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання соціальних послуг

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року №1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №757 “Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інвалідіа”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 “Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921)

4. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15 серпня 2013 року №505 “Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2013 року за №1511/24043

5. Наказ Міністерства соціальної політики України від 01 квітня 2014 року №170 “Про затвердження форм документів щодо отримання інвалідами та дітьми-інвалідами реабілітаційних послуг у реабілітаційних установах” (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року №409/25186

6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.06.2015 № 653 “Про затвердження Змін до Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів”, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України 09.07.2015 за № 814/27259.

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 28.10.2014 № 828 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги” затверджений у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2014 року

8. Наказ Міністерства соціальної політики України від  27.12. 2013 №  904 “Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2012 за № 876/21188

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від  26 лирня 2018р. №587

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1686 і від 31  січня 2007 р.№ 80

 

 

Про забезпечення комплексної

реабілітації в умовах комунальної

установи Сумської обласної ради –

Сумського обласного центру

комплексної реабілітації для

дітей та осіб з інвалідністю

 

 

Відповідно до наказу управління майном Сумської обласної ради від 10.09.2018 № 311 «Про зміну назви (найменування) комунальної установи Сумської обласної ради  Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» по установі проведена зміна назви.

Відповідно до затвердженого Положення комунальної установи Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відбулися зміни – розширено контингент Осіб з інвалідністю, які мають право отримувати послуги в установі; систематизовано порядок оформлення на реабілітацію; визначено конкретні строки дії документів, тривалості отримання реабілітаційних послуг.

 

Основні зміни:

 

Оформлення Осіб до Центру проводиться відповідно до вимог Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року       № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 587). До переліку документів, що подаються законним представником до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад (пункт 3 Порядку) внесено (підпунктом 5 пункту 3 Порядку) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку. Відповідний документ повинен бути оформлений безпосередньо на отримувача реабілітаційних послуг – дитину з інвалідністю, Особу з інвалідністю або дитину групи ризику. Також законні представники подають: заяву про надання послуг, виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/0, індивідуальну програму реабілітації Особи з інвалідністю.

З метою врегулювання питань щодо забезпечення комплексної реабілітації осіб, дітей з інвалідністю, дітей віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Особи), враховуючи вимоги Положення про Центр:

 • до Центру зараховуються діти віком від 0 до 18 років з фізичними та розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини з інвалідністю та діти віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Особи з інвалідністю віком до 25 років, які отримували реабілітаційні послуги в Центрі, маючи статус дитини з інвалідністю, зараховуються виключно до стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування (розташованого в с.Рибці, Сумського району) в осінньо-зимово-весняний період, після досягнення ними 18 років, якщо вони потребують соціальної реабілітації та продовження строку перебування з метою виконання заходів з реабілітації;
 • рішення щодо продовження строку перебування з метою виконання заходів з реабілітації для осіб з інвалідністю до 25 років приймається реабілітаційною комісією Центру;

     –    у виняткових випадках реабілітаційна комісія може продовжити термін – перебування дитини з інвалідністю після досягнення нею 18 років на один рік з метою завершення курсу комплексної реабілітації відповідно до індивідуального плану реабілітації;

 • до Центру не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:
 • гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
 • усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
 • часті судомні напади та їх еквіваленти;
 • захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення;
 • Особи можуть бути відраховані з Центру:

  за бажанням законних представників;

  у разі порушення дисципліни, Правил перебування, в тому числі щодо

невиконання реабілітаційних заходів;

при загостренні основного чи супутнього захворювань;

 • Особа, відрахована або не зарахована до Центру за станом здоров’я, може бути поновлена (зарахована) за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами;
 • термін дії поданих законними представниками документів щодо зарахування до Центру становить один рік з дати подання заяви законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з урахуванням терміну дії індивідуальної програми реабілітації;
 • дата заїзду Особи на реабілітацію визначається за узгодженням з Центром за самозаписом законних представників;
 • Особа, яка упродовж 5 робочих днів, з дати визначеної за самозаписом законних представників, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Особа;
 • строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією Центру після проведення відповідного обстеження Особи;
 • Особи, які зараховані до відділень цілодобового перебування забезпечуються на безоплатній основі збалансованим п’ятиразовим харчуванням;
 • діти з інвалідністю, які зараховуються до стаціонарного відділення денного догляду для дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років, забезпечуються на безоплатній основі збалансованим трьохразовим харчуванням;
 • діти з інвалідністю, які зараховуються до стаціонарного відділення тимчасового перебування для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечуються одноразовим харчуванням;
 • діти віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності,  харчуванням та проживанням не забезпечуються.

При зарахуванні до Центру, Особі необхідно додатково мати наступні      документи:

 • довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими давністю не більше 3 днів;
 • довідку про можливість отримання реабілітаційних послуг в басейні;
 • довідку флюорографічного обстеження (дітям 15 років та старші);
 • медичні висновки на Особу з лікувальних закладів, консультацій лікарів.

Законному представнику, який буде супроводжувати дитину під час реабілітації,  необхідно мати при собі наступні документи:

 • паспорт чи посвідчення особи;
 • флюорографію органів грудної порожнини давністю не більше 1 року;
 • довідку про відсутність шкірних та венеричних захворювань.

Звертаємо увагу, що Особи з інвалідністю віком до 25 років, які отримували реабілітаційні послуги в Центрі, маючи статус дитини з інвалідністю,  зараховуються виключно до стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування (розташованого в с. Рибці, Сумського району) в осінньо-зимово-весняний період, після досягнення ними 18 років, якщо вони потребують соціальної реабілітації та продовження строку перебування з метою виконання заходів з реабілітації.

 

Нормативно-правові документи якими керується Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю у наданні реабілітаційних послуг.

 

– Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»;

– Закон України  «Про освіту»;

– Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю;

– постанова Кабінету Міністрів України  від 26 липня 2018р. № 587 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р.№1686 і від 31 січня 2007р. №80»;

– постанова Кабінету Міністрів України  від 16.02.2011р.№121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності»;

– постанова Кабінету Міністрів  України   від 23.05.07р. №757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда»;

– постанова Кабінету Міністрів України  від 27.12.2018 №1190 « Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників»

– наказ Міністерства соціальної політики України  від 09.08.2016р. №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю»;

– наказ Міністерства соціальної політики України  від 03.10.2017р. №1576 «Про затвердження Примірних штатних нормативів чисельності працівників центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»;

– наказ Міністерства соціальної політики України  від 14.03.2018р. №355 «Про затвердження змін до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»;

– наказ Міністерства соціальної політики України  від 27.09.2018р.№ 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від   08.10.07р.  №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від   14.02.2012р.  №110  «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкції щодо їх заповнення,що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» (зі змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства охорони здоров’я від 21 січня 2016 року № 29).

– наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

– Державні типові програми реабілітації інвалідів;

  – Державні санітарні норми та правила, відповідно до Положень про відділення психолого-педагогічного напрямку;

– плану роботи Центру на 2019 рік