Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання соціальних послуг

Нормативно-правові   документи, якими керується Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю у наданні реабілітаційних послуг

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 05.12.2019 року №341-IX.

– Закон України «Про освіту» від 19.07.2020 року №910-IX.

– Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю;

постанова Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року №1686 “Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів”, зі змінами від 19.02.2020 року№132;

постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 “Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 року № 921), зі змінами 28.10.2020 року №1035;

– постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018р. № 587 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006р.№1686 і від 31 січня 2007р. №80»;

– постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.2011р.№121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності», зі змінами від 19.02.2020 року №132.

– постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.07р. №757 «Про затвердження Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда», зі змінами від 19.02.2020 року №132.

– постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2018 №1190 « Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників», зі змінами від 24.12.2019 року №1094.

– наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016р. №855 «Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю», зі змінами від 18.12.2018 року №1905.

– наказ Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018р. №355 «Про затвердження змін до Типового положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю»;

– наказ Міністерства соціальної політики України від 27.09.2018р.        № 1423 «Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.07р. №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання»;

– наказ Міністерства охорони здоров’я України від 14.02.2012р. №110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкції щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування» зі змінами від 28.02.2020 року №587.

наказ Міністерства соціальної політики України від  27.12. 2013  №904 “Про затвердження методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2012 за № 876/21188.

– наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності»;

ПОРЯДОК

здійснення реаблітаційних заходів в умовах Комунальної установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА

від  26 лирня 2018р. №587

Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1686 і від 31  січня 2007 р.№ 80

 

 

Про забезпечення комплексної реабілітації в умовах комунальної  установи Сумської обласної ради – Сумського обласного центру комплексної реабілітації для  дітей   та осіб з інвалідністю

  Відповідно до наказу управління майном Сумської обласної ради від 10.09.2018 № 311 «Про зміну назви (найменування) комунальної установи Сумської обласної ради  Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» по установі проведена зміна назви. Відповідно до затвердженого Положення комунальної установи Сумської обласної ради – Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю відбулися зміни – розширено контингент Осіб з інвалідністю, які мають право отримувати послуги в установі; систематизовано порядок оформлення на реабілітацію; визначено конкретні строки дії документів, тривалості отримання реабілітаційних послуг.

Основні зміни:

Оформлення Осіб до Центру проводиться відповідно до вимог Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2018 № 587). До переліку документів, що подаються законним представником до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад (пункт 3 Порядку) внесено (підпунктом 5 пункту 3 Порядку) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податку. Відповідний документ повинен бути оформлений безпосередньо на отримувача реабілітаційних послуг – дитину з інвалідністю, Особу з інвалідністю або дитину групи ризику. Також законні представники подають: заяву про надання послуг, виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою № 027/0, індивідуальну програму реабілітації Особи з інвалідністю. З метою врегулювання питань щодо забезпечення комплексної реабілітації осіб, дітей з інвалідністю, дітей віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі – Особи), враховуючи вимоги Положення про Центр:

 1. до Центру зараховуються діти віком від 0 до 18 років з фізичними та розумовими вадами розвитку, які отримали статус дитини з інвалідністю та діти віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. Особи з інвалідністю віком до 25 років, які отримували реабілітаційні послуги в Центрі, маючи статус дитини з інвалідністю, зараховуються виключно до стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування (розташованого в с.Рибці, Сумського району) в осінньо-зимово-весняний період, після досягнення ними 18 років, якщо вони потребують соціальної реабілітації та продовження строку перебування з метою виконання заходів з реабілітації;
 2. рішення щодо продовження строку перебування з метою виконання заходів з реабілітації для осіб з інвалідністю до 25 років приймається реабілітаційною комісією Центру;
 3.   у виняткових випадках реабілітаційна комісія може продовжити термін – перебування дитини з інвалідністю після досягнення нею 18 років на один рік з метою завершення курсу комплексної реабілітації відповідно до індивідуального плану реабілітації;

До Центру не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

 1. гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;
 2. усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;
 3. часті судомні напади та їх еквіваленти;
 4. захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення;

Особи можуть бути відраховані з Центру:

 1.   за бажанням законних представників;
 2.   у разі порушення дисципліни, Правил перебування, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;
 3. при загостренні основного чи супутнього захворювань;
 4. Особа, відрахована або не зарахована до Центру за станом здоров’я, може бути поновлена (зарахована) за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами;
 5. термін дії поданих законними представниками документів щодо зарахування до Центру становить один рік з дати подання заяви законними представниками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міських рад, об’єднаних територіальних громад з урахуванням терміну дії індивідуальної програми реабілітації;
 6. дата заїзду Особи на реабілітацію визначається за узгодженням з Центром за самозаписом законних представників;
 7. Особа, яка упродовж 5 робочих днів, з дати визначеної за самозаписом законних представників, не прибула для проходження реабілітації, до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Особа;
 8. строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією Центру після проведення відповідного обстеження Особи;
 9. Особи, які зараховані до відділень цілодобового перебування забезпечуються на безоплатній основі збалансованим п’ятиразовим харчуванням;
 10. діти з інвалідністю, які зараховуються до стаціонарного відділення денного догляду для дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років, забезпечуються на безоплатній основі збалансованим трьохразовим харчуванням;
 11. діти з інвалідністю, які зараховуються до стаціонарного відділення тимчасового перебування для дітей з інвалідністю віком від 2 до 18 років, забезпечуються одноразовим харчуванням;
 12. діти віком до 3-х років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності,  харчуванням та проживанням не забезпечуються.

При зарахуванні до Центру, Особі необхідно додатково мати наступні      документи:

 1. довідка про відсутність контакту з інфекційними хворими давністю не більше 3 днів;
 2. довідку про можливість отримання реабілітаційних послуг в басейні;
 3. довідку флюорографічного обстеження (дітям 15 років та старші);
 4. медичні висновки на Особу з лікувальних закладів, консультацій лікарів.

Законному представнику, який буде супроводжувати дитину під час реабілітації,  необхідно мати при собі наступні документи:

 1. паспорт чи посвідчення особи;
 2. флюорографію органів грудної порожнини давністю не більше 1 року;
 3. довідку про відсутність шкірних та венеричних захворювань.

Звертаємо увагу, що Особи з інвалідністю віком до 25 років, які отримували реабілітаційні послуги в Центрі, маючи статус дитини з інвалідністю,  зараховуються виключно до стаціонарного відділення змішаного типу цілодобового перебування (розташованого в с. Рибці, Сумського району) в осінньо-зимово-весняний період, після досягнення ними 18 років, якщо вони потребують соціальної реабілітації та продовження строку перебування з метою виконання заходів з реабілітації.