Про реалізацію проектів SES на базі Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю

 

     Сумський обласний центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю – державна соціальна установа, яка забезпечує реалізацію завдань з проведення заходів, спрямованих на здійснення соціального захисту дітей з інвалідністю, прийнятих на реабілітацію, надання їм комплексу медичних, педагогічних та соціальних послуг, спрямованих на коригування порушень розвитку, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, профорієнтацію, сприяння формуванню у них активної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної поведінки, проведення медичного супроводу та створення умов для їх максимальної інтеграції в суспільство. Спеціалістами Центру, для досягнення максимального результату дитини з інвалідністю – соціалізації, використовуються в  реабілітаційному процесі як загальноприйняті методики так і нетрадиційні (іпотерапія, Войта-терапія, Бобат-терапія, методика С.Баклі, Монтесорі-терапія та інші).Цілеспрямованість, послідовність, системність і комплексний підхід вирішення всіх поставлених завдань  – визначальна риса діяльності Центру. Завдяки цьому щороку курс комплексної реабілітації у Центрі проходять понад 700 дітей з інвалідністю. Контингент вихованців Центру неоднорідний: вони мають розлади спектру аутизму,  хворобу Дауна, ДЦП, інтелектуальні патології, порушення функцій опорно-рухового апарату, гідро і мікроцефалію, практично у всіх спостерігаються супутні захворювання.

Програма SеnіоrЕхреrt – це відповідна можливість для українських комунальних установ, закладів залучати експертів із-за кордону на дуже вигідних умовах, для навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів різних сфер діяльності за рахунок реалізації іноземних проектів.

З метою підвищення кваліфікації спеціалістів Центру:

у серпні 2015 року на базі Центру запроваджено, реалізовано проект Служби Старших Експертів (SESSenior Experten Service).

Даний проект реалізовано  старшим експертом Петрою Ельфріде Тенниг, яка має глибокі знання і досвід у всіх основних напрямках фізіотерапії, а також у спілкуванні з дітьми, які мають обмежені фізичні можливості; в навчанні слабочуючих і розумово відсталих дітей, включаючи досвід реабілітації за методикою Войта-терапія; напрямками фізіотерапії та іпотерапії;

в липні 2016 року на базі Центру запроваджено та реалізовано проект експертом Служби Старших Експертів у напрямку запровадження методики М. Монтесорі.

Даний проект реалізовано старшим експертом Урсулою Чапп, яка має фундаментальні теоретичні та практичні знання з приводу використання методики з дітьми, які мають проблеми з саморозвитку. Серед сучасних педагогічних технологій саме методика Марії Монтессорі найбільш ефективно впливає на розкриття можливостей розумово відсталих дітей. Основні ідеї системи М. Монтессорі надзвичайно актуальні: проблема саморозвитку дитини, створення спеціальної системи навчання і виховання як здорової дитини, так і дитини з обмеженими можливостями, допомога дорослого дитині у “самовихованні” і духовному розвитку;

у жовтні 2017 року реалізовано другий етап підвищення кваліфікації педагогів Центру за методикою М.Монтесорі. Учасники Проекту отримали сертифікати. Проект реалізовано старшим експертом Інгеборг Буркль.

У 2018 році з 17 вересня на базі установи запроваджено новий Проект (SES) за темою «Арт – терапія- як метод зцілення за допомогою творчості». Тривалість Проекту три тижні (з 17.09. – 05.10.18). У Проекті (SES) брало участь 19 педагогічних працівників Центру.

Мета проекту: підвищення кваліфікації педагогів з художньо-естетичного напрямку та запровадження нових методів арт-терапії.

Арт-терапія це лікування мистецтвом. Методи арт-терапії допомагають на відповідному рівні виявити, вивести з підсвідомості проблему, перевести її в поле свідомості, в фізичний світ, матеріалізувати на папері, піску. В арт-терапевтичній роботі може приймати участь практично кожна людина, не залежно від віку. Це не вимагає наявності у нього здібностей до творчості.

Арт-терапія одночасно розвиває та підвищує самооцінку дитини з інвалідністю. Відповідну терапію застосовують в корекції тривожності, агресивності, гіпперактивності, гіпоактивності, та інших проблемах.

Даний Проект реалізовано  старшим експертом Рітою Шмід, яка має багаторічний досвід і глибокі знання в області творчості. Вона працювала у різних художньо-естетичних напрямках і успішно прийняла участь в Проекті (SES) на тему скульптури в Руанді. Ріта протягом багатьох років працює на громадських засадах у Вальдорфській школі де викладає гончарську справу, різьбу по дереву, розробляє акторські костюми для театральних вистав.

Головним гаслом у роботі Ріти Шмід це – «Арт-терапія розвиває творчі можливості. Під час занять людина може відкрити в собі невідомі раніше таланти».

Види арт-терапії, які представила на практичних заняттях з дітьми з інвалідністю та окремо з педагогами експерт відповідають традиційним видам мистецтв. Це – глинотерапія, казкотерапія, пісочна терапія, фототерапія тощо. Крім того, кожний із цих видів мистецтва має безліч арт-терапевтичних технік, які застосовуються для вирішення внутрішніх і міжособистісних конфліктів.

На практичних заняттях з малювання експертом використано цікаві та раніше не використовувані на корекційних заняттях з дітьми з інвалідністю техніки. Техніка малювання на вологому папері – “Fluid art”- це напрямок в мистецтві, зокрема в арт-терапії. «Fluid art» – захоплююча техніка  малювання. На вологому папері поступово наносять фарби різного кольору при цьому змішуючи їх в одну композицію. Створення картин у цій техніці зачаровують абстрактним узорами фарб, різнокольоровими плямами, набризками – кожен бачить в картині щось своє, що робить універсальний зразок сучасного мистецтва. Кожна картина – неповторна, її неможливо скопіювати або відтворити заново. Fluid art – запорука унікальності та ексклюзивності. Дана техніка розвиває у дітей перш за все фантазію, творче мислення, зорово-рухову координацію дуже корисна для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату – вони вчаться контролювати свої рухи, розвивають моторику рук.

Кола́ж – технічний прийом в образотворчому мистецтві, який ґрунтується на введені у твір різних за фактурою та кольором предметів: шматків газет, афіш, шпалер тощо. При виготовленні колажу у дитини не виникає напруги, пов’язаної з відсутністю художніх здібностей, саме тому він дозволяє кожному учаснику процесу одержати успішний результат. Дану техніку більш широко представив експерт та вміло використовував на практичних заняттях з педагогами Центру та з дітьми, які мають діагноз дитячий церебральний параліч.

Фототерапія – на занятті експерт використовувала сімейні фотографії, минулих років – оскільки зображені події хоча й залишились у минулому, але підсвідомо вони продовжують впливати на дитину. Фотографії допомагали учасникам занять пригадати минуле, зануритись, проаналізувати, усвідомити помилки, побачити образи.

І це лише невелика частинка прийомів та методів, які Ріта передала педагогам Центру, довівше , що можливості арт-терапії безмежні, арт-терапія є дієвим способом соціальної адаптації. Саме діти з інвалідністю, найчастіше дуже сильно соціально дезадаптовані. Їм не вистачає спілкування. Арт-терапія дає їм впевненість більш активно і самостійно брати участь в житті суспільства. В арт-терапії не потрібно говорити (що не всім під силу), в основному використовуються засоби невербального спілкування. Це дуже важливо для людей, яким складно висловити свої думки в словах.

Отже, для корекції психофізичних порушень необхідні нові не традиційні методи та моделі психолого-педагогічної допомоги. І саме арт-терапія є одним із таких методів, який використовує фарби, олівці, пісок, глину, пластилін, папір … як засіб мобілізації інтелектуальних, емоційних, рухових, мовленнєвих та інших функціональних можливостей організму дитини з інвалідністю. Завдяки заняттям з експертом Програми SES Рітою Шмід, педагоги Сумського обласного центру комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю удосконалили свої знання з даного напрямку.