Головна

         Сумський обласний центр створено у 1992 р. як реабілітаційний центр для дітей з ДЦП при міській лікарні. Центр функціонує з 2007 р. як комунальна установа Сумської обласної ради — Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів.IMG_3667

          За багаторічну практику у Центрі постійно впроваджуються новітні корекційні-розвиваючі методики: Монтессорі-терапія, казкотерапія, піскотерапія, гідрокінезотерапія, Бобат-терапія, Войта-терапія, саунотерапія, снюзлентерапія. Ці методики поєднуються, враховуючи захворювання, стан здоров’я дитини, та систематизуються в індивідуальному плані реабілітації кожної окремої дитини.        

            За 25 років у Центрі отримали реабілітаційні послуги більше ніж 22 тис. дітей, з них майже 4 тис. дітей з ДЦП.

Наш Центр сьогодні це:IMG_0819

 • 110 місць стаціонарного перебування дітей з вадами розвитку.
 •  Стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування на 35 місць, де проводяться заняття з іпотерапії та допрофесійної орієнтації.
 • 50 дітей-інвалідів, які знаходяться на соціальному патронаті.
 • 5-разове безкоштовне харчування (для дітей-інвалідів з цілодобовим перебуванням).
 • Виїзна мультидициплінарна бригада, яка оглядає дітей у містах і районах області.
 • Творчий колектив, у якому злагоджено працюють 32 педагогічних та 52 медичних працівники.
 • Атмосфера щирої турботи, милосердя, оптимізму.
 • Традиційне проведення обласних мистецьких фестивалів для дітей з обмеженими можливостями «Розмай» та «Веселка».

      IMG_1013 IMG_4336 1   Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – державна соціальна установа, яка забезпечує реалізацію завдань з проведення заходів, спрямованих на коригування порушень розвитку у дітей-інвалідів з фізичними та розумовими вадами, навчання їх основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, профорієнтацію, проведення медичного супроводу дітей-інвалідів та створення умов для їх максимальної інтеграції в суспільство.

Основними структурними підрозділами Центру є:IMG_2369

 •  Відділення психологічної реабілітації.
 • Відділення соціальної реабілітації.
 • Відділення педагогічної реабілітації.
 • Відділення професійної орієнтації.
 • Відділення медичного спостереження.
 • Служба соціального патронату дітей-інвалідів.
 • Стаціонарне відділення тимчасового перебування для дітей-інвалідів віком від 2 до 18 років
 • Стаціонарне відділення денного догляду для дітей-інвалідів віком від 3 до 18 років
 • Відділення “Матері та дитини” цілодобового перебування для дітей-інвалідів, які потребують постійної соціальної допомоги.
 • Стаціонарне відділення змішаного типу цілодобового перебування.
 • Відділення “Матері та дитини” для дітей віком до 5 років.

       У Центрі працюють досвідчені педагоги: соціальні педагоги, педагог організатор, вчителі-реабілітологи, асистенти вчителя-реабілітолога, логопеди, практичні психологи, вчителінформатики та обчислювальної техніки, керівник музичний, вчителі з трудового навчання, інструктори з праці, вихователі.     IMG_4082

Соціальна реабілітація – система заходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення дитини до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу та здатності до самостійної суспільної і родинно-побутової діяльності шляхом соціально-середовищної орієнтації та соціально-побутової адаптації, соціального обслуговування, задоволення потреби у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації.

         Заходи з соціальної реабілітації: соціальні характеристики, діагностика родини дитини-інваліда та її батьків; педагогічна діагностика; навчання дитини-інваліда основним соціальним навичкам; соціальна адаптація; соціально-культурний та соціально-психологічний патронат.      

           Психологічна реабілітація – виправлення вад психічного розвитку, тактовне втручання в психічне та особистісне становлення дитини-інваліда, цілеспрямований та обґрунтований вплив на окремі психологічні структури з метою виправлення відхилень та забезпечення повноцінного розвитку і функціонування особистості.

IMG_1456

        Заходи та методики з психологічної реабілітації: психодіагностика (бесіда, вивчення результатів діяльності дітей, спостереження за дитиною, експеримент, тести); психологічна корекція, консультування; профілактика; прогностика.

        IMG_2720 1Педагогічна реабілітація – система заходів навчально-виховного характеру, які направлені на формування особистісних якостей дитини-інваліда, сприяння інтеграції дитини до навчальних закладів.
   

      Заходи та методики з педагогічної діяльності: педагогічна діагностика; корекційно-розвиткова робота; розумовий, естетичний розвиток; естетичне виховання; логопедична корекція; інтегроване навчання.

         Допрофесійна орієнтація є одним із найбільш важливих напрямів роботи з дітьми-інвалідами, який передбачає оволодіння ними певних професійних навичок, виходячи з власних функціональних можливостей та інтересів: визначення структури найбільш розвинутих здібностей у дитини-інваліда; професійна інформація, консультація; професійний відбір, адаптація; прогнозування можливих професій (спеціальностей) для навчання.IMG_1506IMG_2042  

      Медичне спостереження – система заходів лікувально-профілактичного характеру, спрямованих на корекцію та відновлення фізичного, розумового потенціалу дітей-інвалідів з метою повернення їх до активної життєвої позиції та інтеграції в суспільство адекватно їх здібностям та фізичним можливостям.      

      Напрямки медичного спостереження: медичний огляд; тестування (неврологічне, педіатричне, психотерапевтичне, офтальмологічне, обстеження фахівця з фізичної реабілітації); постійний нагляд, контроль та рекомендації; здійснення санітарно-гігієнічних, протиепідеміологічних та профілактичних заходів; здійснення санітарно-просвітницької роботи.IMG_2747-11  

      Одним із структурних підрозділів Центру є відділення змішаного типу, де діти отримують реабілітаційні послуги з використанням природних факторів – іпотерапії (верхова їзда), аеротерапії, озонотерапії, геліотерапії, ландшафтотерапії, фітотерапії, водолікування, саунотерапії, а також вчаться спілкуватися з однолітками і дорослими. Велика увага приділяється допрофесійній та трудовій реабілітації дітей-інвалідів. У відділенні організовано роботу з допрофесійної орієнтації за напрямками: «кераміка», «кулінарія», «сільськогосподарська праця», «ландшафтотерапія».

                                    IMG_3579                           OLYMPUS DIGITAL CAMERA

        Підставою для ненадання соціальних послуг дітям-інвалідам в Центрі можуть бути: хронічні захворювання у стадії загострення, інфекційні захворювання, венеричні захворювання, тяжкі психічні розлади, внаслідок яких особа вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що становлять безпосередньо небезпеку для неї чи оточуючих, епілепсія та епілептичний синдром, новоутворення.